MG 6503 Claus Christoffersen Fredericia Spildevand & Energi A S FOTO Toke Hage

DANVA tilbyder 2 informationsmøder i forbindelse med udsendelse af Miljøstyrelsens spørgeskema vedr. selskabets forventninger til deres energiforbrug, energiproduktion og klimapåvirkning frem mod 2035.

I den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, som blev vedtaget lige før sommerferien, er der anført, at den danske vandsektor skal være energi- og klimaneutral. Hvornår det er realistisk vil Miljøstyrelsen undersøge ved gennemførsel af en ”Parisaftale”, hvor alle selskaber underlagt vandsektorloven bedes udfylde et spørgeskema om deres egne ambitioner og deres forventede udvikling for energiforbrug, energiproduktion og klimapåvirkning.

Indberetningen til Parisaftalen er ikke bindende for selskabet, men skal give et indtryk af, hvornår vandsektoren samlet kan nå målet om en energi- og klimaneutral vandsektor. Resultatet af undersøgelsen vil Miljøministeren gerne offentliggøre på IWA konferencen i København i maj 2021.

Miljøministeren håber, at alle selskaber vil besvare spørgeskemaet og DANVA vil klart opfordre jer til at deltage.

Energiopgørelserne tager udgangspunkt i nuværende model for energiopgørelser fra performancebenchmarkingen og for CO2-opgørelserne er Parismodel-indberetningen et første skridt mod en fælles overordnet CO2-opgørelsesmodel for vandselskaberne. Det forventes, at performancebenchmarkingen efterfølgende udvides med en CO2-indberetningsmodel, således at det er muligt at følge selskabernes/branchens udvikling mod målet om en energi- og klimaneutral vandsektor.

Deltag i informationsmøder

DANVA tilbyder 2 informationsmøder om spørgeskemaet via Teams:

  • Torsdag d. 10. december 2020 kl. 14:00 – 15:30
  • Fredag d. 15. januar 2021 kl. 9:00 – 10:30

DANVA vil gerne tilbyde jer, at deltage i informationsmøder om Parismodellen, hvor vejledning og spørgeskema gennemgås og vi kan tage en snak om de enkelte parametre, der indgår i spørgeskemaet. Det skal dog pointeres, at det er Miljøstyrelsens spørgeskema og det er Miljøstyrelsen, der har ansvaret for undersøgelsen, men DANVA og en håndfuld selskaber har været med på sidelinjen og givet vores input til skemaet.

Der er deadline for besvarelse af spørgeskemaet til Miljøstyrelsen d. 1. marts 2021.

DANVA tilbyder 2 informationsmøder om spørgeskemaet via Teams:

  • Torsdag d. 10. december 2020 kl. 14:00 – 15:30
  • Fredag d. 15. januar 2021 kl. 9:00 – 10:30

Tilmelding sker ved fremsendelse af mail til ts@danva.dk

Spørgsmål til Parismodellen, energiopgørelser og CO2-opgørelser kan ske til Thomas Sørensen, DANVA på ts@danva.dk eller 8793 3565