Afløb.jpg

DANVA gennemfører i perioden 4. maj 2020 til 29. jan. 2021 en opdatering af DANVAs nye datamodeller med tilhørende moduler. Herved sikrer vi en løbende fejlrettelse/udvikling af datamodellerne i takt med at de implementeres blandt de første applikationshuse.

Med Danvand 2.0 og Dandas 3.0 tog vi et vigtigt skridt ind i fremtiden med tidssvarende og fleksible datamodeller, med fokus på at understøtte vandselskabernes kerneforretning.

Modellernes opbygning blev ensrettet på tværs af Danvand og Dandas samt opsplittet i mindre moduler, hvilket gjorde modellerne mere overskuelige samt lettere at forstå, anvende og opdatere.

Danvand 2.0 og Dandas 3.0 med tilhørende moduler har udgjort et vigtigt input til den nye LER 2.0 datamodel, som vi efter endt opdatering vil understøtte med snitflader fra Danvand 2.1, Dandas 3.1 og modulet Kabler, Fremmedrør og Flader 1.1.

Danvand 2.1

DANVA har i perioden 4. maj 2020 til den 3. sep. 2020 gennemført opdatering af datamodellerne:

  • Danvand 2.0 til v. 2.1, herunder opdatering af Fælles kernemodel 2.0 til 2.1, ændringer fremgår her
  • Brudregistrering 1.0 til v. 1.1, ændringer fremgår her
  • Kabler, Fremmedrør og Flader til 1.0 til v. 1.1, ændringer fremgår her 

Modellerne er fejlrettet og udbygget med udgangspunkt i brugernes input, som løbende indsamles via DANVAs fejlregistreringssystem iTop.

I samme periode har vi udarbejdet snitflader fra:

  • Danvand 2.1 til LER 2.0
  • Kabler, Fremmedrør og Flader 1.1 til LER 2.0 

Herved har vi etableret et entydigt grundlag til brug for besvarelse af LER-forespørgsler jf. den nye LER 2.0 løsning/datamodel.

Det samlede materiale er uploadet på DANVAs arkitekturreol.

Dandas 3.1

DANVA gennemfører i perioden 3. sep. 2020 til den 29. jan. 2021 opdatering af datamodellerne:

  • Dandas 3.0 til v. 3.1
  • TV-inspektion og Brøndrapport 3.0.1 til v. 3.1 

Modellerne fejlrettes/udbygges med udgangspunkt i brugernes input indsamlet i DANVAs fejlregistreringssystem iTop. Herudover opdateres de med henblik på at understøtte Fotomanual 2020 og Brøndrapport 2020 fra DANVAs Fotomanualgruppe.

Der udarbejdes ligeledes en snitflade fra Dandas 3.1 til LER 2.0, så vi også her får etableret et entydigt grundlag til brug for besvarelse af graveforespørgsler jf. LER 2.0. 

Deltag i arbejdet

Er du interesseret i at deltage i arbejdet med opdatering af DANVAs datamodeller, kan du melde dig ind i vores reviewgrupper, som løbende informeres og involveres i modelarbejdet.

For yderligere information eller tilmelding til DANVAs reviewgrupper er du velkommen til at kontakte Lars Gadegaard (lgc@danva.dk)