Frank_Brodersen.jpg
Frank Brodersen.

På den stiftende generalforsamling den 5. februar 2020 blev en bestyrelse nedsat og Frank Brodersen, direktør i HOFOR, blev udpeget som forperson. DANVAs direktør deltager i bestyrelsen.

Danmark og resten af verden står overfor massive investeringer i klimatilpasning i de kommende årtier. Det kræver, at kompetencer og viden på området bliver samlet og styrket. Derfor samler en lang række offentlige og private organisationer sig nu i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning.

Vi kan se frem til mere regn, stormflod og voldsomme skybrud. Det betyder oversvømmelser og kræver milliardinvesteringer for at sikre vores byer og kyster. Men vi kan bruge investeringerne i klimatilpasning som en løftestang for mere rekreative bymiljøer, bæredygtig omstilling, grøn vækst og eksport. Vi kan også bidrage til C02-reduktionen, fordi regnvand tilbageholdes og håndteres på overfladen fremfor at ende på renseanlæggene.

Fire netværk går sammen

Vidensinstitutioner, virksomheder, kommuner, forsyninger og regioner går derfor sammen i et fælles netværk, så vi bruger kræfterne i fællesskab til at udvikle og markedsføre innovative danske klimaløsninger.
På den stiftende generalforsamling den 5. februar 2020 blev en bestyrelse nedsat og Frank Brodersen blev udpeget som forperson. Frank Brodersen er direktør for Samarbejde og Grøn Vækst i HOFOR.

"Jeg er glad for, at vi sammen kan bruge erfaringerne fra de hidtidige netværk, for så kan vi nemlig komme hurtigt i gang med at skabe en slagkraftig organisation, der kan bakke effektivt op om at skabe og gennemføre løsninger med stor samfundsmæssig værdi", siger Frank Brodersen.

Tre fokusområder for netværkets arbejde

På basis af de tidligere erfaringer fra netværkene arbejder netværket med tre områder:

Forskning og udvikling
Netværket samler og formidler nyeste viden om klimatilpasning fra vidensinstitutioner, myndigheder, forsyningsselskaber og virksomheder og støtter ny forskning.

Et eksempel er et aktuelt projekt på Københavns Universitet, som sætter tal på, hvad stormflod koster samfundet - ikke bare når stormfloden kommer, men også når huspriser rasler ned og borgere bliver syge af at leve med risikoen for oversvømmelser.

"Der er stort behov for forskning, der kan dokumentere klimaforandringernes reelle samfundsmæssige påvirkning og den samlede værdi i kroner og ører af de samfundsmæssige investeringer i tilpasning", udtaler Frank Brodersen.

Projekter
Netværket skal fungere som et "living lab" for bæredygtig klimatilpasning, der bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner, leverandører og borgergrupper sammen om at udvikle løsninger til gavn for hele samfundet.

Det er for eksempel lokale magasinløsninger, hvor vandet kan samles op, og nye teknologier, der kan rense beskidt vejvand, som netværket arbejder med at udvikle i samarbejde med både store og små virksomheder.

"Den type udviklingsprojekter er nødvendige, hvis det skal lykkes at lave grøn og blå klimatilpasning af vores byer og samtidig lade klimatilpasningen bidrage til grøn vækst og eksport af danske løsninger", fremhæver Frank Brodersen.

Kompetenceudvikling
En tredje vigtig opgave for netværket bliver fortsat at samle og dokumentere viden, erfaringer og værktøjer til konkret kompetenceudvikling.

Det har netværket senest gjort ved at deltage i afholdelsen af den første nationale konference for klimatilpasning, som i oktober samlede over 300 fagfolk fra hele landet. Det arbejde fortsætter med en række temadage, gå hjem-møder og kursustilbud til netværkets medlemmer.

Klimatilpasning skal sikre arbejdspladser og bæredygtig udvikling

Netværket skal understøtte bæredygtige investeringer i klimatilpasninger og skabe løsninger i verdensklasse, der bringer Danmark i førertrøjen. Det er både en gevinst for os selv og giver store eksportmuligheder.

"Vi skal udnytte de store samfundsmæssige investeringer til at sikre bæredygtig udvikling, grøn vækst og arbejdspladser i Danmark", siger Frank Brodersen og afslutter med at opfordre alle aktører inden for klimatilpasning til at melde sig ind i netværket og støtte op om indsatsen.

Medlemmer af bestyrelsen

 • Gitte Larsen, Region Hovedstaden
 • Jens Brandt Bering, Niras
 • Dorthe Selmer, Region Midtjylland
 • Per Dollerup Mikkelsen, Wavin Group
 • Pia Buch-Madsen, Region Sjælland
 • Jens Rønnow Lønholdt, LYCEUM
 • Janus Kristoffersen, Københavns Kommune
 • Astrid Kock Grusgaard, Sweco
 • Niels V. H. Sørensen, Gladsaxe Kommune
 • Marina Bergen Jensen, KU
 • Anders Debel, Holstebro Kommune
 • Birgitte Hoffmann, AAU
 • Frank Brodersen, HOFOR
 • Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU
 • Carsten Nystrup, Novafos
 • Ulrik Hindsberger, TI
 • Lars N. Holmegaard, Lemvig Vand og Spildevand
 • Carl Emil-Larsen, DANVA
 • Claus Homann, Den Danske Vandklynge
 • Svend-Erik Jepsen, DI
 • Timmo Ritzau, Svineholmens Digelaug
 • Lars Kaalund, KL
 • Marlene Eriksen, Forsikring&Pension.

Læs mere

Læs mere om netværket på www.dnnk.dk