Vandhane tæt på colourbox.jpg

Formålet med DK-VAND er at sikre og synliggøre, at de danske krav vedr. afgivelse af sundhedsskadelige stoffer samt smag og lugt til drikkevandet er opfyldt for de produkter, der anvendes i drikkevandsforsyningen.

DK-Vand tog udgangspunkt i en tidligere DS-certificeringsordning og skal gøre det nemmere for vandselskaberne at vælge produkter der ikke på kort eller lang sigt kan forringe drikkevandskvaliteten.

Siden starten i 2015 er der arbejdet med at udvikle DK-VAND ordningen, så forretningsgange og godkendelses- og kontrolprocedurer er tydelige og transparente både for ansøger og for brugere af DK-Vand mærkede produkter. De netop vedtagne certificeringsregler udbygger ordningen med et stort fokus på tredjeparts kontrol og test af om vilkårene for certifikatet overholdes i gyldighedsperioden.

DK-VAND krav og bestemmelser er blevet til i samarbejde med hele branchen, både forsyningsselskaber, producenter og Teknologisk Institiut står bag ordningen. Dette stærke samarbejde har resultere i at vi i dag  har 19 certifikater på plastrør der opfylder kravene til DK-VAND 

De nye DK-VAND certificeringsbestemmelser for plastrør er netop offentliggjort. Dokumenterne beskriver krav og procedurer for migrationsprøvning og prøveudtagelse.

Certificeringsbestemmelserne er en af mange organisatoriske elementer der udgør fundamentet i den frivillige godkendelsesordning. Vi er nu i fuld gang med at udvide ordningen til at omfatte andre produkter og komponenter som bruges i vandbanen.

Læs mere om DK-Vand her https://dk-vand.org/ Link til andet vi har om materialer i kontakt med drikkevand

Vil du vide mere: sk@danva.dk