IWA2020_SIGNATUR Islands_Brygge_Havnebad_20180606_TH_0062.jpg

IWAs bestyrelse har i samråd med DANVA og IWA-DK besluttet at udsætte IWA World Water Congress Copenhagen til 11.-15. september 2022.

”Vi er af den overbevisning, at dette er den bedste løsning som COVID-19 situationen ser ud pt. Vi tror ikke længere på gennemførelse af en fysisk kongres i København i maj 2021. Vi er fra sekretariatets side meget glade for denne løsning, da vi nu igen kan arbejde helhjertet frem mod den kongres, vi drømmer om at holde,” siger Helle Katrine Andersen, der både er formand for Host Country Committee og medlem af IWA’s bestyrelse.

Igen er det den danske vandsektors enestående commitment som gør, at en kongres i 2022 prioriteres af IWA frem for at aflyse.

”Tak til alle, der har arbejdet for, at aftalen om udsættelse kunne falde på plads. Vi holder nu en pause med planlægningen, inden vi genoptager de mange aktiviteter, tilføjer Helle Katrine Andersen.

Der vil i tiden fra nu til september 2022 være fokus på at tilgodese og eksponere sponsorer, ligesom der fra IWAs side vil blive arbejdet på at bruge nogle af de mange accepterede abstracts i forskellige sammen-hænge. Hvordan forløbet bliver ift. programkomite, call for abstracts og evt. genfremsendelse m.m. er endnu uafklaret. Det planlagte HCC møde 15. december blev derofr aflyst. Det giver mere mening at holde mødet i foråret, når det er muligt at svare på de mange uafklarede spørgsmål, der er lige nu.

”2020 blev ikke som ventet, men vi glæder os til fortsat samarbejde med jer alle frem mod en fantastisk IWA World Water Congress i København i 2022,” siger kongrespræsident Anders Bækgaard.

Læs mere

Læs brev fra IWA's præsident Diane D'Arras her.

Yderligere information

I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet: Helle Katrine Andersen på hka@danva.dk, Anders Bækgaard på ab@danva.dk, Miriam Feilberg på mfe@danva.dk eller Birgitte Skjøtt på bs@danva.dk