Lystbådehavn Ved Renseanlæg

Konferencen om udledning af spildevand afholdes mandag d. 30. november og streames live fra Industriens Hus.

Konferencen er flere gange blevet flyttet i håb om at kunne afvikles fysisk, men DANVA har nu valgt at afvikle konferencen online på grund af corona-situationen.

Der er ambitiøse ønsker til vores beskyttelse af vandmiljøet. Det viser den omtale, der har været i pressen siden i sommers. Renseanlæggene har også høje ambitioner med det formål at sikre menneskers sundhed, skærme vandmiljøet og udnytte de ressourcer, som er i spildevandet. Spildevandsselskaberne arbejder konstant på at gøre det hele endnu bedre, og DANVA presser på for at fjerne barrierer i lovgivning og regulering, der står i vejen for renseanlæggenes indsats for mennesker og miljø.
Konferencen skal skabe overblik over problemstillingen med udledning. Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger: Regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlæagte udledninger m.fl.

”Vi vil på konferencen blandt andet drøfte, hvordan vi kan finde nye fælles mål og løsninger. Men det er klart, at hvis ikke de økonomiske rammer for vandselskaberne og de miljømæssige krav, der stilles til dem, gør det muligt at leve op til et moderne samfunds forventninger, så skaber det en ubalance,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Miljøminister Lea Wermelin holder indlæg på konferencen 30. november, og indlægsholdere herudover vil være politikere, eksperter og interessenter.

Tilmelding

Da konferencen nu afvikles online, kan du stadig nå at tilmelde dig. Se hele programmet og tilmeld dig her.