overløbsvand.jpg

DANVA inviterer til konference om udledning af regn- og spildevand tirsdag d. 15. september 2020, kl. 9-16 på Axelborg i København.

Formålet med konferencen er at skabe et overblik over problemstillingen med udledningerne. Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger: regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlagte udledninger mv. ?

Hvordan håndteres de, og hvilken indflydelse har de på opfyldelsen af recipienternes miljøkvalitetskrav? På konferencen vil vi drøfte, hvordan vi kan finde fælles løsninger for udledning af regn- og spildevand, der kan leve op til samfundet forventninger.

Miljøminister, Lea Wermelin holder indlæg på konferencen, og indlægsholdere herudover vil være eksperter og interessenter. I tillæg til indlæg vil der være en debat på konferencen.

Pressen er velkommen til. 

I skrivende stund arbejder vi på programmet, der præsenteres medio august. 

Læs mere og tilmeld dig konferencen her: https://www.danva.dk/arrangementer/konferencer/12585-konference-om-udledning-af-spildevand/