HKA-velkomst-HCC-møde-15.-juni-2020.jpg
Til højre står Helle Katrine Andersen klar til at byde velkommen til mødet. Miriam Feilberg samlede spørgsmål ind fra chatten.

IWA World Water Congress & Exhibition er flyttet fra oktober i år til maj 2021 pga. covid-19. Vi havde ikke brug for ekstra tid til planlægning, men nu vil vi bruge tiden til at fortælle de gode vandhistorier fra Danmark.

Omkring 100 vandaktører i Host Country Committee deltog i et digitalt møde den 15. juni, hvor enkelte fra styregruppen var samlet hos DI, hvorfra mødet blev transmitteret. Optagelsen af mødet kan ses her

”Vi har fået 7 måneder ekstra til forberedelser. Det havde vi ikke brug for, men vi vil bruge tiden til markedsføring og endnu mere storytelling om danske vandløsninger. Desuden er ombygningen af Bella Centret færdig næste år, Danmark er grønnere og vejret er bedre i maj. Det er godt, at IWA’s bestyrelse besluttede, at kongressen skulle udsættes og ikke aflyses,” sagde Helle Katrine Andersen i sin velkomst.

Hun opfordrede de danske aktører til at skrive blogposts til IWA og at indsende nomineringer af danske kandidater til de IWA awards, der skal uddeles i København. Hun viste også den opdaterede tidsplan. Alle aktiviteter fortsætter som hidtil, og en oversigt over arrangører af summit, fora og side events kan ses her. Overblik over ugens program kan ses her.

”Der bliver åbnet for tilmeldinger til kongressen allerede her i juni måned, men det store splash i forhold til markedsføring bliver i oktober. Første udkast til program vil blive præsenteret i august. Det endelige program ligger først klar i januar, når oplægsholdere har bekræftet deres deltagelse. Deadline for Early Bird registrering er den 15. januar, en vigtig dato da der er mange penge at spare” oplyste Helle Katrine Andersen.

Hun opfordrede deltagerne til at tilmelde sig IWA’s nyhedsbrev. Tilmelding kan ske via dette link

Orientering fra programkomiteen

Ines Breda deltog digitalt og holdt oplæg fra sit kontor.

Ines Breda og Karsten Arnbjerg-Nielsen gav en status for arbejdet i programkomiteen, der har 25 medlemmer fra hele verden. Programmet er inddelt i seks temaer, og de fire danske medlemmer er ansvarlig for et tema hver:

 • Water Utility Management
 • Wastewater Treatment and Resource Recovery (Per Halkjær Nielsen)
 • Drinking Water and Potable Reuse (Ines Breda)
 • Planning and Operations Planning (Karsten Arnbjerg-Nielsen)
 • Communities, Communication and Partnerships (Trine Stausgaard Munk)
 • Water Resources and Large Scale

Der blev indsendt rekordmange danske forslag til det faglige program: 283 abstracts og 57 forslag til workshops. Heraf har programkomiteen udvalgt 67 til platform præsentationer, og 75 får mulighed for at pitche deres posters ved tekniske sessioner, 138 er posters og 20 bliver workshops.

”Danmark har en høj procentandel af indlæg i det faglige program, og der kommer mere fokus på grundvand, end der normalt er på IWA’s kongresser,” fortalte Ines Breda.
”Vi har fået højere accept end andre lande. For platform præsentationer står Danmark for 25 % af oplæggene i de tekniske sessioner, og vi står for 30 % af workshops,” tilføjede Karsten Arnbjerg-Nielsen.

For at give posterne mere opmærksomhed kommer der som noget nyt i København fire Poster pitches i de tekniske sessioner, og der er planer om at optage små videoer om posterne og at give en pris til den bedste poster.
Programkomiteen vil lave online webinarer, der skal fungere som teasere som optakt til det faglige program på kongressen i København.

Status på udstillingen

Ilse Korsvang viste opbygningen af den danske pavillon, der opbygges i et samarbejde mellem Danish Export-Water, DI, State of Green, DANVA og IWA-DK.
Der er over 600 m2 på den danske udstilling, hvor flere end 50 firmaer og institutioner udstiller danske vandløsninger og knowhow. Desuden bliver der fælles torve med plads til oplæg og networking, og driftsfolk skal konkurrence i et Operations Challenge.

”Den 15. februar går vi i gang med at lave grafik til standen, og der er deadline 1. april 2021 for input til standen,” fortalte Ilse Korsvang.

Promovering af sponsorer

Anders Bækgaard er tovholder på sponsorater.

Anders Bækgaard viste en oversigt over de mange sponsorer, der bakker op om kongressen. De største danske sponsorer har tegnet kontrakt direkte med IWA, og de danske sponsorer er synliggjort på kongressens hjemmeside med logoer her.  

”Vi havde jo planlagt at promovere kongressen i København på internationale konferencer i år, men både IFAT, EXPO og konferencerne i Singapore og Stockholm er desværre blevet aflyst pga corona, og WEFTEC kommer kun til at køre digitalt,” fortalte Anders Bækgaard. Imidlertid vil IWA meget gerne på anden måde synliggøre såvel de store som de små sponsorer i det lille år op til kongressen. Og gode ideer hertil er meget velkomne. Send forslag til ab@danva.dk.

Technical Tours

Tanya Gottlieb Jacobsen og Malene Bering Beitzel fra State of Green holdt oplæg.

State of Green er tovholder på turene, og Malene Bering Beitzel præsenterede de ture, der udbydes i forbindelse med kongressen. Flere end 50 aktører er involveret i planlægning og afvikling af turene, der har forskellige temaer. De seks første ture udbydes under kongressen, tur 7 og 8 foregår om fredagen og den sidste er en to-dags tur til Fyn og Jylland. Overskrifterne på turene er:

 1. Grundvand
 2. Spildevand og genvinding af ressourcer
 3. Vandtab
 4. Klimatilpasning
 5. Bådtur i Københavns havn (klimatilpasning)
 6. Bådtur i Københavns havn (vandkvalitet og klima-neutralitet)
 7. Spildevand og naturgenopretning (Hillerød)
 8. Vand i industrien (Kalundborg)
 9. Water for smart liveable cities (Odense, Middelfart, Fredericia, Billund, Skanderborg og Aarhus)

Desuden udbydes en tur til Sverige og en tur til Finland. Se oversigt over turene og læs mere på worldwatercongress.org/technical-tours/

Markedsføring

State of Green er tovholder på markedsføring i samarbejde med IWA, og Tanya Gottlieb Jacobsen opfordrede til at indsende cases og blogposts.

”Vi skal have mennesker og ansigter på vandprojekterne i Danmark,” understregede hun og oplyste, at der skal produceres små videoer om turene og laves interviews med nøglepersoner og sponsorer. Miljøminister Lea Wermelin har sagt ja til at stille op til et video-interview, der skal lægges på worldwatercongress.org

”Vi vil gerne positionere danske aktører som ”Thought Leaders” inden for deres fagområder og dele indsigterne med IWA’s medlemmer over hele verden via IWA’s kanaler,” sagde Tanya Gottlieb Jacobsen.

Indtil nu har der været fire danske blogposts om hhv. borgerinddragelse i klimatilpasning, World Water Camp, klimatilpasning i vandsektoren samt spildevandsrensning og CO2-udledning. Målet er at lancere mindst to danske blogposts om måneden frem til kongressen. Send forslag til tja@stateofgreen.com

Danske styrkepositioner markedsføres også gennem en række nye White papers:

 • Water for smart liveable cities
 • Resource efficient production
 • Groundwater based water supply

Desuden er den danske folder opdateret med nye datoer, og IWA har lavet et nyt postkort og banner, der kan downloades her.

Young Water Professionals aktiviteter

Medlemmer i det danske netværk for Young Water Professionals.

Nadia Lund er YWPDK’s repræsentant i HCC styregruppen, og hun fortalte om aktiviteter for Young Water Professionals på kongressen. Udover deltagelse i Emerging Water Leaders Forum får de unge et mødested på IWA’s stand og skal til middag hos Rambøll. Desuden arrangeres en række kurser for de studerende bl.a. World Water Camp og DTU Skylab.

”Vi har tænkt os at lave podcast dagligt under kongressen, og vi samarbejder med YWP afdelinger i andre lande,” fortalte Nadia Lund.

YWP har fået optaget to workshops:

 • The workforce of tomorrow
 • Research to practise

Storytelling og webinars i uge 43

Den oprindelige kongresuge 19.-24. oktober skal bruges til at markedsføre kongressen i maj. Miriam Feilberg oplyste, at der laves et webinar om Water for smart liveable cities, og der kommer et arrangement i Watercities-projektet. Programkomiteen laver online teasere om de tekniske sessioner, sponsorerne skal synliggøres og de tekniske ture promoveres. Send gerne flere forslag til mfe@danva.dk

Anders Bækgaard sluttede mødet af med at takke for den massive opbakning og det store engagement i den danske vandsektor. Næste møde i Host Country Committee holdes i efteråret. Datoen er endnu ikke fastsat, men meldes ud snarest.

Læs mere

Se video-optagelse fra HCC mødet og find link til præsentationer her.

Yderligere information

Kontakt sekretariatet: Helle Katrine Andersen på 3027 5042 eller hka@danva.dk, Anders Bækgaard på 4027 7500 eller ab@danva.dk, Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk eller Birgitte Skjøtt på 5090 3391 eller bs@danva.dk

Et udpluk af de fysiske deltagere på mødet, der sad med behørig corona-afstand. Til venstre ses Svend-Erik Jepsen og Hanne Kjær Jørgensen fra DI-Vand. Midt i billedet ses Ilse Korsvang og Tanya Jacobsen. I forgrunden sidder kongrespræsident Anders Bækgaard.