Forside_Branchevejledning_2020.jpg

DANVA og Danske Vandværker har udgivet en fælles branchevejledning.

Branchevejledningen af 2020 er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelsers bidrag og byder på en tiltrængt opdatering af leverings-betingelserne, som i dag typisk er baseret på Normalregulativet fra 2014.

Formålet med den nye branchevejledning er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og konflikter.

DANVA anbefaler, at de almene vandforsyninger udarbejder et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

Det er muligt at tilpasse regulativet, så det tager højde for lokale hensyn, når blot de holder sig inden for rammerne, som er fastsat i lovgivningen og i doms- samt klagepraksis.

Såfremt den enkelte almene vandforsyning vælger at tilpasse sine leveringsbetingelser til branchevejledningen, er det vigtigt at bemærke, at når en vandforsyning foretager væsentlige ændringer af sit regulativ, skal forbrugerne varsles herom. Vi anbefaler, at forsyningen – efter kommunalbestyrelsens godkendelse af regulativet - foretager en advisering af forbrugerne med minimum 3 måneders varsel, før det nye regulativ træder i kraft.

Læs mere

Se udvidet omtale af branchevejledningen her.

Download vejledningen her.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller e-mail sv@danva.dk