Susanne Vangsgård på seminar 16.01.2020.jpg
Susanne Vangsgård, chefkonsulent hos DANVA, byder deltagerne velkommen til den afsluttende Speed-talk fra mulige leverandører.

På et seminar i Vandhuset fik deltagerne afklaret betydningen af den lovændring, som giver kommunale forsyninger muligheden for at benytte privat inddrivelse af kundernes gæld.

Der var fuldt hus og stor spørgelyst blandt deltagerne, da DANVA den 16. januar afholdt seminar om den nye inddrivelsesmulighed. De første deltagere ankom tidligt, og hurtigt kunne man fornemme en summen i Vandhuset. Folk var spændte og nysgerrige på, hvad denne lovændring ville komme til at betyde for deres arbejde.

DANVAs chefkonsulent Susanne Vangsgård bød deltagerne i det fyldte auditorium velkommen og præsenterede dagens program. Dagsordenen var tæt pakket med oplæg. Formålet var at give deltagerne et bedre beslutningsgrundlag, når de skal tage stilling til, hvordan de fremover ønsker at inddrive kundernes gæld. Spørgsmål om blandt andet GDPR, bindingsperiode og allerede eksisterende gæld blev besvaret. 

Hårdt arbejde er ingen garanti

“Vejen har været meget, meget lang, og der er undervejs lagt et stort arbejde i at gøre opmærksom på problemstillingen omkring de kommunale forsyningers manglende inddrivelsesmuligheder,” sagde Susanne Vangsgård i sin indledende fortælling om de mange års arbejde forud for denne lovændring.

I 2009 blev kommunalt ejede vand- og spildevandsselskabers mulighed for udpantning fjernet. Det førte til en ubalance mellem selskabernes forsyningspligt og kundernes betalingsforpligtelse. Gælden til særligt spildevandsselskaberne har siden da hobet sig op.

I 2015 brød EFI-systemet sammen som følge af en hård juridisk vurdering fra kammeradvokaterne.
Inddrivelses-systemet PSRM er under udvikling, og det er meningen, at det på sigt skal fungere som erstatning for det tidligere EFI. Men i efteråret 2019 kom PSRM i modvind efter kritik fra Rigsrevisionen. Dette skabte tvivl omkring PSRM og dets udvikling.

Turbulensen startede i 2015 og har ført til den lovændring, der nu giver forsyningsselskaberne et valg; at beholde Gældstyrelsen som restanceinddrivelsesmyndighed, eller at overgå til privat inddrivelse. Kundernes samlede gæld for både vand og spildevand lyder nu på over 168 mio. kr.

Skal besluttes inden juli 2020

Gældsstyrelsen har den fordel som inddrivelsesmyndighed, at de har mulighed for at anvende effektive redskaber såsom lønindhold og udpantning. Igennem de seneste år har inddrivelsen dog generelt været ganske ringe, og derfor anbefaler DANVA, at man overvejer at meddele Gældsstyrelsen, at man selv ønsker at stå for inddrivelsen fremover.

Hvis et forsyningsselskab fremadrettet ønsker selv at forestå inddrivelse, skal det meddeles Gældsstyrelsen inden den 1. juli 2020.
I forsyningernes overvejelse er det vigtigt at erindre, at lovgivningen kun ligger op til et engangstilbud, det vil sige, at det ikke bliver muligt at overgå til privat inddrivelse på et senere tidspunkt, uden at der sker en lovændring.

Bundet i tre år

En udmelding har virkning fra det tidspunkt styrelsen modtager meddelelsen. Herefter gælder en 3-årig binding. Det vil sige, at forsyningen er bundet af sit valg i en 3-årig periode, hvorefter det vil være muligt at vende tilbage til at bruge Gældsstyrelsen. I tilfælde af en genindtræden er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vende tilbage til privatinddrivelse herefter.

Der bliver ingen ‘cherry picking’

For nogle af deltagerne var det ikke helt klart, hvad der skulle ske med de fordringer, som allerede er overgået til Gældsstyrelsen.

“Der bliver ingen cherry picking.” Sådan indledte Peter Nymann fra Advokatfirmaet Energi & Miljø sit oplæg om allerede eksisterende fordringer hos Gældsstyrelsen.

“Alle fordringer stiftet efter selskabets udtræden vil være omfattet. Tidspunktet for udtræden er derfor væsentligt at være opmærksom på,” fortalte Peter Nymann.

Dermed bliver det ikke muligt at tilbagetrække fordringer, som allerede er overgivet til Gældsstyrelsen. Dette begrundes blandt andet med, at man således undgår, at nogen tilbagetager særligt fordelagtige fordringer.

Spørgsmål om inkasso og GDPR

Forsyningerne er selv dataansvarlige for de data, som de ligger inde med om deres kunder. I den forbindelse blev der spurgt ind til, om forsyningen vil kunne udlevere informationer til et inkasso-bureau eller advokatfirma, og hvad det vil have af betydning for ansvaret. Generelt taler man om at være databehandler eller selvstændig dataansvarlig. Når der er tale om en databehandler, skal der udarbejdes en databehandler-aftale. En databehandler behandler blot data på vegne af den dataansvarlige. Hvis der er tale om en selvstændig dataansvarlig, overgår ansvaret til denne sammen med dataen, forklarede Tanja Stougaard fra Horten.

“Videregivelse af data til inkasso er umiddelbart uproblematisk. Langt hen ad vejen er det uafhængigt om man er inkassobureau eller advokat. Igennem danske inkassoadvokater har vi været i dialog med datatilsynet, hvor vi fik et så klart svar som vi nu kan få – som sagde at inkassobureauer og inkassoadvokater må opfattes som selvstændige dataansvarlige,” sagde Tanja Stougaard.

Da der er tale om selvstændige databehandlere, er det dermed ikke nødvendigt at lave en databehandleraftale med inkassobureauer og -advokater.

Større afklaring blandt deltagerne

Man kunne også høre på deltagerne, at seminaret gav dem en større afklaring på nogle af de spørgsmål, de havde.

“For os har det været en udfordring, at vi er en multiforsyning, og det skaber en problemstilling omkring fakturering. Der føler jeg helt sikkert, at vi har fået nogle brugbare inputs, som vi skal have med hjem på tegnebrættet. Vi var nervøse for, at vi skulle til at fakturere særskilt, men det mener de ikke er nødvendigt. Det synes vi er positivt,” lød det fra Charlotte Vilhelmsen fra DIN Forsyning.

Også i Aalborg Forsyning fik man noget brugbart med hjem fra dagen.
“Det, der har fyldt mest for os, er, at vi skal træffe et valg mellem to muligheder – hvoraf den ene mulighed er rimelig ukendt,” sagde Lars Jensen, funktionschef i Aalborg Forsyning.

“Vi har helt sikkert fået nogle opmærksomhedspunkter i forhold til det med, at vi er en multiforsyning og både repræsenterer selskaber og kommuner,” fortalte Lars Jensen.

DANVA-kursus i marts om opkrævning og inddrivelse

På DANVAs kursus den 30.-31 marts i Vandhuset kan du få styr på den nyeste praksis inden for opkrævning og inddrivelse. Du får konkrete svar og løsningsmuligheder på de typiske problemstillinger, som de fleste forsyninger oplever i forbindelse med opkrævning og inddrivelse. Du vil få eksempler på, hvordan en effektiv inddrivelse af forsyningens tilgodehavende kan ske – både over for aktuelle kunder og i forhold til dødsboer samt kunder, der står over for en tvangsauktion, rekonstruktion eller konkurs. Læs mere og tilmelde dig her.