CRW_5936.jpg

MUDP uddeler i 2020 tilskud til udviklings-, test- og demonstrationsprojekter og verifikation af miljøteknologier (ETV).

Vandselskaber kan søge om tilskud under MUDP støtteordningen.

MUDP´s særlige fokusområder i 2020 er:

  • Vand og klimatilpasning
  • Luftforurening
  • Cirkulær økonomi
  • Bedre kemi
  • Biodiversitet

Ansøgninger

Ansøgninger skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 30. april 2020, kl. 12.00.

 

Yderligere information

Du kan læse mere om støttemulighederne på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.