Øresund.jpg

For HOFOR og Novafos var det ikke nogen sjov oplevelse, da sure borgere, medier og politikere i foråret kastede sig over en planlagt – og lovlig – udledning af kun mekanisk renset spildevand i Øresund.

Sagen har medført ændringer i forhold til udledninger og overløb både hos de to selskaber og i branchen generelt.

Både HOFOR og Novafos vågnede op til en ny virkelighed, da først TV2 Lorry og derefter nærmest samtlige medier begyndte at fortælle og skrive om, hvor forfærdeligt det var, at de to selskaber kunne finde på at lede ”urenset spildevand ud i vores allesammens badevand”, som det bl.a. blev formuleret. Samtidig kogte det nærmest over på sociale medier. Væk var nuancerne og muligheden for at forklare, hvordan og hvorfor. I hvert fald blev der ikke lyttet. Også svenskerne meldte sig med Greta Thunberg i spidsen blandt kritikerne.

Midt i mediestormen var det nærmest umuligt at trænge igennem, selv om HOFOR selvfølgelig gjorde, hvad man kunne for at fortælle sit syn på sagen, der handlede om en vital spildevands-ledning, som i forbindelse med et nybyggeri i Nordhavn skulle beskyttes mod at blive beskadiget.

“Mediestormen tog hårdt på vores medarbejdere, som arbejder dedikeret på at skabe et bedre vandmiljø. Det er i al beskedenhed dem og HOFOR, der har skabt rent badevand i Københavns havn, der for bare 20 år siden var stærkt forurenet. Vores medarbejdere har altid arbejdet meget loyalt efter gældende lovgivning og i overensstemmelse med de politisk besluttede kommunale spildevands-planer. Og har arbejdet inden for de rammer, vi er blevet bedt om at følge i løbende dialog med vores ejere. Men vi er oppe på hesten igen og bakker op om politikernes nye ønsker og høje ambitioner,” siger adm. direktør i HOFOR, Lars Therkildsen, der samtidig er formand for DANVA.

Helt slut med udledninger

Han fortæller, at det for HOFOR først handlede om at få ro om sagen, så der blev skabt plads til fakta, nuancer og ikke mindst en realistisk løsning på problemet. Først blev det besluttet at udskyde udledningen til efteråret og i juni meldte HOFOR så ud, at man fremover helt ville stoppe planlagte udledninger.

“Det gav os ro og tid til sammen med bygherren til byggeriet oven på vores ledning at finde en løsning på problemet i Nordhavn. Sammen har vi hen over sommeren fundet en løsning, der ikke truer den store spildevandsledning til Lynetten. Det er afgørende for at undgå en langt større og ukontrolleret miljøulykke, når der bygges oven på den gamle ledning,” siger Lars Therkildsen.

Den alternative løsning går i korthed ud på, at spildevandsledningen ”pakkes ind” i beton, så den ikke beskadiges af det byggeri – en p-kælder – der skal ligge oven på den. Det betyder færre parkereringspladser for bygherren, men vil ligesom den oprindelige plan forhindre en potentiel miljøulykke med ukontrolleret udslip af spildevand. Det blev meldt ud via presse-meddelelse i august.

“Urenset spildevand eller anden forurening hører ikke hjemme i havet eller vores vandløb. Med opbakning fra vores kunder og ejere besluttede vi derfor at gå et skridt videre og femover stoppe for samtlige planlagte udledninger af spildevand i vores forsyningsområde. Desuden bruger HOFOR 20 milliarder kroner over de næste 15 år på at udbygge kloakker og anden infrastruktur. Det gør vi for yderligere at reducere bl.a. de regnfortyndede overløb i forbindelse med skybrud. Hvis kunder og politikere er parate til at bruge endnu flere penge på endnu højere ambitioner, er vi klar til at udføre det. Det er jo i sidste ende forbrugerne, der skal betale,” siger Lars Therkildsen.

Gjorde ondt på Novafos

Også hos Novafos ramte mediestormen hårdt. Godt nok overlod man under selve medie-stormen til HOFOR at håndtere den, men det skete efter aftale med HOFOR, fordi sagen handlede om et projekt i Nordhavn, som Novafos ikke havde del i.

“Men det betød ikke, at vi slap fri. Det var jo også vores spildevand i de 290 mio. liter. Vi troede, at vi kunne komme igennem med tekniske fakta, men det var faktisk ikke muligt. Vi havde tidligere tilsvarende gennemført helt lovlige kontrollerede udledninger, som også var meldt til Miljøstyrelsen som denne her, uden at det affødte nogen som helst reaktion, så det kom bag på os,” siger adm. direktør Carsten Nystrup.

Det var frustrerende for Novafos at opleve, at man blev fremstillet som skurke og miljøsvin, og at der samtidig kom tal og informationer på banen i medierne, som var grebet ud af luften. At planen var, at Novafos ville udlede sin del af de 290 mio. liter i Øresund 1,5 km ude i Øresund via en ledning fra Skovshoved Havn blev pludselig præsenteret som en skandale i medierne.

“Vi havde sat skilte op omkring det på havnen og informeret om det generelt, for det er jo meningen, at folk skal være opmærksomme, såfremt der opstår en risiko omkring badevandet. Derfor har vi også en sms-ordning, som alle borgere kan tilmelde sig, der går på, at hvis strømforhold eller andet kan føre til usikkerhed om badevandskvaliteten lokalt i forbindelse med en planlagt mekanisk renset udledning eller ved et overløb, kan man få en varsel på sms. Vi holder intet skjult. Men det blev brugt mod os i medierne, at vi havde oplyst om, at vi ville foretage denne udledning,” siger Carsten Nystrup.

Novafos meldte på linje med HOFOR ud i juni, at der ikke vil komme flere planlagte udledninger, og da man deler den såkaldte motorvej Lynetteledningen med HOFOR, skal der ligge en plan fælles for, hvad man gør, næste gang den skal tilses.

“Vi arbejder sammen på at etablere en bagvej i form af en ny mindre rørledning, der i korte perioder kan føre spildevandet ud til renseanlægget Lynetten. Det kræver også, at der etableres forbindelse mellem to pumpestationer i hhv. Gentofte og København. Det er et krybespor sammenlignet med motorvejen, men det kan klare det i en kortere periode,” siger Carsten Nystrup.

DANVAs bestyrelse opfordrer til stop for planlagte udledninger

Vandselskaberne ønsker at nedbringe mængden af urenset spildevand, der finder vej ud i naturen. Første skridt i den forbindelse er at få mere præcise data for bedre at kunne beslutte, hvor der skal sættes ind og se effekten af de tiltag, der udføres. Ved at inddrage målinger og mere avancerede beregningsmodeller kan man få et langt bedre overblik over vandmængder og vandkvalitet ved de mest kritiske overløbs-bygværker.

“DANVA arbejder for en bedre regulering, som gør spildevandsselskaberne i stand til at leve op til de forventninger, som et moderne samfund har i forhold til byernes udledning. Men den økonomiske regulering og et nyt lovforslag med sparekrav spænder desværre økonomisk ben for, at vandselskaber kan investere i at håndtere de stadig stigende regnmængder, der kommer på grund af klimaforandringer, men DANVA presser på,” siger DANVAs formand Lars Therkildsen.

DANVAs bestyrelse har besluttet, at spildevands-selskaber i fremtiden opfordres til ikke at operere med planlagte udledninger af spildevand, der ikke har været gennem renseanlæggets processer.

“Desuden skal staten ikke undtage det vand, der ledes uden om rensning, for afgift. DANVA har samtidig skubbet på i flere år for at få fakta om udledning på plads. Det arbejde har myndighederne nu igangsat, så vandselskaberne i fremtiden har et mere præcist grundlag at gå ud fra,” siger Lars Therkildsen.

Stor konference om udledning af urenset spildevand

DANVA inviterer til stor konference i København d. 26. oktober med politikere og fageksperter om samfundets forventninger til håndtering af regn- og spildevand. Konferencen skulle have været afholdt i midten af september, men fik ny dato pga. corona-situationen.
Konferencen om udledning af regn- og spildevand, hvor man både kan deltage fysisk og købe sig adgang til at medvirke virtuelt, skal skabe overblik over problemstillingen med udledning. Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger: Regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlagte udledninger m.fl.
Læs mere om program og tilmelding her.