Hillerød Interview Af 3 Vandmænd
Fra venstre ses Henning Mørk Jørgensen fra DN, Peter Underlin fra Hillerød Forsyning, Ole Adeler fra HOFOR og journalist Rebekka Juul Bruun.

HOFOR og Hillerød Forsyning har taget flere gode initiativer for at reducere overløb af urenset og fortyndet spildevand til vandmiljøet, og TV2 har interviewet dem om indsatsen.

TV2 Lorry sendte den 5. november live fra det avancerede renseanlæg Solrødgård i Hillerød, hvor journalist Rebekka Juul Bruun havde inviteret tre vandeksperter til en snak om, hvordan vi kan få en bedre vandkvalitet i Øresund samt søer og vandløb. I udsendelsen medvirkede forsynings-direktør Ole Adeler fra HOFOR, teknologichef Peter Underlin fra Hillerød Forsyning og biolog Henning Mørk Jørgensen fra Danmarks Naturfred-ningsforening.

Kæmpe indsats gennem 30 år

Ole Adeler startede med at slå fast, at alle planlagte udledninger af urenset spildevand til Øresund er stoppet, og at der gennem de seneste 30 år er gjort en kæmpe indsats for vandmiljøet i Danmark.

”Nu kan vi bade i havnen i København, og vores forsinkelsesbassiner og blå-grønne løsninger på overfladen gør, at vi nu kan håndtere 97 % af vandet, og når skybrudstunnellerne er klar, kan vi håndtere 99 % af vandet, sagde Ole Adeler og tilføjede, at det samfundsøkonomisk ikke kan betale sig at gøre det bedre.

Separat-kloakering er en effektiv løsning til at reducere overløb, men i de gamle bymidter er det en dyr og langsom løsning. I København ville det koste 30-40 mia. kr. plus borgernes udgifter på typisk 40-50.000 kr. pr. husstand. Det er også en langsom løsning – det vil typisk tage 100 år, før man er i mål , og det giver store gener ved gravearbejde. Derfor går man en anden vej i København.

”HOFOR er ejet af 8 kommuner. De nyere kommuner som fx Albertslund er 100 % separat-kloakeret, men de gamle kommuner som København og Hvidovre er fælleskloakeret. I stedet for at separat-kloakere har vi valgt at lave blå-grønne klimaløsninger på overfladen og skybrudstunneler, der også kan fungere som forsinkelsesbassiner. Det giver en meget hurtigere effekt,” fortalte Ole Adeler.

God rensning og borgerprotester i Hillerød

Det avancerede og overdækkede renseanlæg i Hillerød har kostet 300 mio. kr., men til gengæld er rensningen af spildevandet blevet endnu bedre.

”Vi renser bedre end de nationale udledningskrav: 85 % bedre for fosfor og 50 % bedre for kvælstof,” fortalte Peter Underlin.

Hillerød Kommune er 35 % separat-kloakeret, men det er indtil videre ikke lykkedes at få udvidet dette pga borger-protester, fordi det er dyrt at separat-kloakere, og borgerne selv skulle finansiere den løsning.

”Vi har nu fået en ny spildevandsplan, og Hillerød Forsyning laver et stort separat rør, der er stort nok til, at borgerne kan få deres regnvand koblet til. Men det er frivilligt,” fortalte Peter Underlin.

Skybrudstunnel og klimaprojekter

Skybrudsplanen for København rummer over 300 projekter, der skal realiseres over 20 år. Et af dem er HOFORs skybrudstunnel, der også blev også besøgt i udsendelsen.

Den skybrudstunnel, der blev besøgt i udsendelsen, er 1,1 km lang, 2 meter i diameter og ligger 6 meter under jorden. På grund af højtstående grundvand er den lavet ved våd udgravning, hvor dykkere har støbt betonen. Det har taget 3 år at realisere projektet.

”Vi regner med, at vi om 15 år kun har halvt så mange aflastninger under kraftig regn,” fortalte Ole Adeler.

Til højre ses HOFORs byggeleder Maibrit Gjørup, som på billedet ovenover går rundt i skybrudstunnelen.

Bedre badevand

Biolog Henning Mørk Jørgensen roste vandsektorens kæmpe indsats og oplyste, at udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet er reduceret, fordi rensning fjerner 95 % fosfor og 85 % kvælstof i spildevandet på turen gennem renseanlægget. Han nævnte separat-kloakering som en god metode til at gøre vandmiljøet endnu bedre til gavn for både mennesker, dyr og planter.

Barrierer for indsatsen

I øjeblikket spænder den økonomiske regulering af vandsektoren ben for en større indsats overfor overløb, fordi der er effektiviseringskrav på klimaprojekter.
”Det er svært for os, og den økonomiske regulering er nødt til at blive ændret,” understregede Ole Adeler. Han er også bekymret over de skærpede krav til udledning af regnvand og mener, miljøministeren bør se nærmere på den sag, der også kan spænde ben for klimatilpasning og indsatsen mod overløb.

Se udsendelsen

Udsendelsen på TV2 Lorry kan ses her.