Eureau_corporate_simple_Large.jpg

Hvordan er vandsektoren reguleret i EU? EurEau udgiver ny rapport: "The governance of water services in Europe", der giver et øjebliksbillede af den aktuelle situation i de 29 medlemslande af EurEau.

Vand er reguleret både i EU og af EU's medlemsstater.

Vandrammedirektivet, drikkevandsdirektivet, byspildevands- og badevandsdirektivet regulerer miljø- og sundhedsstandarder på EU-niveau og er implementeret i national lovgivning.

Hvordan medlemsstaterne organiserer de såkaldte forsyningspligtydelser, falder ind under nærhedsprincippet og ligger således inden for medlemsstaternes kompetence. Organiseringen er resultatet af historiske og kulturelle faktorer, der afspejler de europæiske landes mangfoldighed.

Med rapporten ”The governance of water services in Europe” vil EurEau skabe klarhed og forenkle forståelsen af reguleringen af vand-, afløb- og spildevandsydelser i Europa. Rapporten giver et øjebliksbillede af den aktuelle situation i de 29 medlemslande af EurEau og illustrerer mangfoldigheden af ledelsesmodeller, organisatoriske strukturer, opgaver og ansvar for de involverede spillere på de forskellige styringsniveauer (EU, nationalt, regionalt eller lokalt).