Kommunikation PC og telefon COLOURBOX12433766.jpg

VUDP-projektet SEKOVA søger dialog med forsyninger om vigtig kommunikation ved anlægsarbejder og driftsforstyrrelser.

SEKOVA søger dialog med en lang række forsyninger og sender i disse dage et spørgeskema til udvalgte forsyninger om kommunikation ved anlægsarbejder og driftsforstyrrelser. Projektgruppen håber, at mange forsyninger vil besvare spørgeskemaet. Resultaterne vil være til gavn for hele branchen og vil munde ud i anbefalinger til forbedret kommunikation.

’’Den, der lever skjult, lever godt’’

Du kender ordsproget her, som passer godt i forhold til vandbranchen, da det vel kun er de færreste mennesker, der tænker på den vigtige rolle, vi som branche udfylder i samfundet.

I det daglige, når rørsystemerne under os virker optimalt, er vi faktisk næsten usynlige. Men når skybruddet rammer, drikkevandet er forurenet eller man ikke kan køre sin vante vej i bil, fordi vi graver nye rør ned, så bliver alle os i vandbranchen pludselig meget synlige. Pludselig synes mange mennesker måske, at vi er temmelig irriterende, og at vi forstyrrer deres dagligdag. Det er særligt, hvis vi ikke er gode nok til at fortælle om vores projekter, og om hvor vigtig vores tilstedeværelse er.

Selskabet Kommunikerer Vand

Aalborg Forsyning, FORS, Rebild Forsyning og TREFOR har sammen med Hird&Ko, Falkonsult, EnviDan, Orbicon|WSP og Aalborg Universitet igangsat et udviklingsprojekt med fokus på fremtidens kommunikation med borgere og erhvervsdrivende ved driftsforstyrrelser og anlægsarbejder.

Projektet hedder SEKOVA (Selskabet Kommunikerer Vand) og er støttet af VUDP. VUDP er Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram. VUDP er vandselskabernes eget støtteprogram, der skal forene og forstærke vandselskabernes indsats for at udvikle, teste og demonstrere vandteknologi og styrke en effektiv vandsektor.

Vi har i de senere år fået stadig flere muligheder for at kommunikere med både borgere og erhvervsdrivende, som i dag efterspørger – og ofte kræver – et langt højere kommunikationsniveau end for bare 10 år siden. Derfor bruger vandbranchen i dag mange ressourcer på kommunikation. Det er kendetegnende, at vi på tværs af vandbranchen ofte har meget forskellige tilgange til kommunikation.

Vær med til at forbedre vandsektorens kommunikation

Som en del af projektet skal vi i dialog med en lang række forsyninger. Vi har bl.a. udarbejdet et spørgeskema til udvalgte forsyninger, som vi håber, at rigtig mange vil svare på. Spørgeskemaet lander netop i disse dage i udvalgte indbakker. I sensommeren vil vi foretage en række interviews med forsyninger rundt omkring i landet – både fysisk og telefonisk.

I efteråret vil projektgruppen analysere resultaterne, og sammen med input fra en kundeanalyse vil vi komme med vores bud på, hvordan branchen som helhed kan optimere kommunikationen ved driftsforstyrrelser og anlægsprojekter. SEKOVA vil holde et 360 graders fokus på kommunikation med input fra forsyninger, ejere, kunder og interessenter, og håber, at vandselskaberne er klar til en god dialog, når de bliver kontaktet.

Få mere viden om SEKOVA

Projektets overordnede mål er at samle og analysere erfaringer og ønsker til fremtiden og efterfølgende udarbejde et forslag til en fælles og effektiv kommunikationstilgang, som f.eks. tager højde for effektiviseringskrav, GDPR, vores egne krav og ønsker til kommunikation som branche og ikke mindst vores kunders forventninger til informationsniveau. Er du blevet nysgerrig, kan du læse meget mere om SEKOVA-projektet her.

God sommer til alle!