Delegation i Indien 20171030_151354.jpg
Flemming Fogh Pedersen (tv) sammen med delegationen fra Aarhus og samarbejdspartnere i Udaipur.

Aarhus Vand og Aarhus Kommune laver vandprojekt i den indiske by Udaipur.

Med finansiering fra Udenrigsministeriet er der indgået en 3-årig aftale, hvor danske kompetencer inden for drikkevand, spildevand, planlægning samt drift og vedligehold er i spil for at forbedre forholdene for indbyggerne i Udaipur, der har knap en halv million indbyggere.

Drikkevand og lækagetab

Vandtabet på drikkevandssystemet i Indien er på 20-50 %, mens det i Aarhus kun er på 5 %. Danmark har stærke kompetencer på området, som derfor er et af indsatsområderne.

Flemming Fogh Pedersen er en af Aarhus Vands deltagere i projektet, og han understreger, at der virkelig er brug for at forbedre forholdene i Indien.

”I Udaipur er der vandmangel, for byen ligger i et tørt område, hvor det kun regner et par måneder om året i monsun-tiden. Regnvandet opsamles i reservoirer, og i byen er der typisk kun tryk på drikkevandet tre gange om ugen i tre timer, hvor borgerne så fylder deres private vandtanke op. Der er også mulighed for at hente vand fra offentlige tappesteder,” fortæller han.  

Drikkevandsressourcen udgøres af overfladevand, der renses og klores på centrale anlæg, og enkelte husholdninger renser også selv vandet, men alligevel kunne ingen drømme om at drikke vand fra hanen.

”Generelt er der i området behov for at få bedre overblik over vandbalancen for at forbedre forsyningen, og Københavns Universitet skal nu i gang med et forskningsprojekt, hvor vandressourcen skal modelleres” fortæller Flemming Fogh Pedersen.

Spildevand

I den indiske by går spildevandet fra toiletter til septiktanke, og det er kun det grå spildevand, der sendes til renseanlæg.

”Udaipur har for nylig fået et nyt renseanlæg, og de er interesseret i, hvordan man kan producere energi. Men i øjeblikket er spildevandet for tyndt, fordi der er for lidt organisk stof, og det er nødvendigt at få mere slam ud på renseanlægget, hvis der skal produceres energi,” siger Flemming Fogh Pedersen.

Til højre ses Per Overgaard Pedersen fra Aarhus Vand under et besøg i Udaipur.

Generelt er elforsyningen ustabil i byen, og det vil derfor være en stor fordel at producere energi i vandsektoren – både i forhold til distribution samt rensning af spildevand og drikkevand.

Floden renses

En udfordring i byen er affald, som bl.a. er endt i byens flod. Der er kommet mere styr på dagrenovationen, og borgere og NGO-ere har også været i gang med at rydde op. Målet er at gøre floden til et bedre rekreativt område og et større aktiv for byen – i stil med Århus å, der betyder meget for byens liv. Her deler Aarhus viden om, hvordan det kan realiseres.

Drift og vedligehold

En stor udfordring ved projekter i vandsektoren i Indien er, at der ikke afsættes tilstrækkelige midler til drift og vedligehold.

”Vi ser mange eksempler på, at anlæg forfalder, fordi der ikke er ressourcer og uddannet personale til at sørge for tilstrækkelig drift og vedligehold, når nye anlæg er etableret. Der er behov for såvel kompetenceudvikling i landet og for økonomi til drift og vedligehold” siger Flemming Fogh Pedersen.

Smart city

Udaipur er en af de byer i Indien, der er udnævnt til at være Smart city. Det vil give et stort løft til infrastrukturen i byen, f.eks. til et niveau som vi kender det her i Danmark med stabil el- og vandforsyning.

”Et af målene er at få vandforsyning 24/7. Det kræver både, at elforsyningen virker døgnet rundt, og at lækagetabet reduceres, så der ikke tabes så meget vand på vej ud til forbrugerne,” understreger Flemming Fogh Pedersen.

Byen kører stadig med mekaniske vandmålere, men på sigt vil byen også gerne investere i fjernaflæste målere, som fx kunne leveres af Kamstrup. Dansk vandteknologi har allerede gjort en forskel i Indien med bl.a. pumper fra Grundfos og ventiler fra AVK.

Forskellige kulturer

En udfordring ved samarbejdet er forskellen på den danske og den indiske kultur.

”Her i Danmark er vi gode til at planlægge og overholde aftaler. Men i Indien kan man finde på at aflyse eller ændre møder med kort varsel, og det har til tider været en udfordring i forhold til vores rejser til Indien, som vi jo planlægger god tid i forvejen,” fortæller Flemming Fogh Pedersen.

Han understreger, at der er virkelig store udfordringer med vand i Indien. Det anslås, at ½ milliard mennesker om få år vil mangle adgang til rent drikkevand. Der forestår derfor massive investeringer i den indiske vandsektor, og der er derfor også behov for dansk know-how indenfor vand.

Dansk samarbejde med Indien

Projektet i Udaipur blev præsenteret på et møde hos Grundfos, hvor den indiske ambassadør Ajit Guple også deltog sammen med repræsentanter fra bl.a. Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Danfoss, AVK, Kamstrup, Danish Water Forum og DI Vand.

Dansk teknologi kan hjælpe Indien med at opnå rent drikkevand til alle. IWA2020 konferencen i København i oktober bliver et godt udstillingsvindue for danske løsninger, og den indiske ambassadør har allerede besluttet at deltage i IWA World Water Congress & Exhibtion i Bella Centret.

Indiens ambassadør Ajit Gupte ser frem til IWA2020 kongressen i København og viste dette slide på mødet hos Grundfos. De øvrige oplægsholdere er fra venstre Flemming Fogh Pedersen fra Aarhus Vand, Anders Thorsen fra EKF, Deepshikha Sharma fra Trade Council i New Delhi, Simon Apelblat Thomsen fra Udenrigsministeriet og Mads Dorff fra DI Vand.

Samarbejdsprojekt mellem Aarhus og Udaipur

Aarhus Kommune og Udaipur har underskrevet et Memorandum of understanding og samarbejder om at opnå disse mål:

  1. Enhanced liveability through sustainable development (Ayad river and lake)

  2. Improved water quality (Sewage treatment solutions including energy productin om STPs)

  3. Improved drinking water services, water quality and wateruse efficiency (24/7 water supply and reducing non revenue water)

  4. Urban development and sustainable management of water water resources (Strategic urban governance, E-governance and digitalization, government & legislation).
Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard ses her i forreste række sammen med samarbejdspartnere.

FAKTA

Indien står midt i en stor vandkrise. Det anslås, at cirka halvdelen af befolkningen ikke har adgang til vandforsyning i huset, og i gennemsnit er der et lækagetab i landet på 30-50 %. Desuden er cirka 80 % af vand-forsyningen forurenet, og Indien ligger anden nederst som nr. 120 af 122 i FN’s index over vandkvalitet.

Det indiske entreprenørfirma L&T Construction har danske rødder. Det blev stiftet af Larsen og Toubro.