Vandkamp #2.png

WATERCITIES er en kampagne, der gennem debatarrangementer, workshops og netværksaktiviteter vil bygge bro mellem by-og vandsektoren og skabe en gensidig forståelse mellem de to fagligheder. Vi vil debattere og afsøge nye løsningsmuligheder på de udfordringer, som vi står overfor og facilitere dannelsen af tværfaglige partnerskaber.

På WATERCITIES andet arrangement Vandkamp#2 bør Mikkel Thomassen fra Smith Innovation velkommen til en Vandkamp torsdag 16. april - denne gang online med ca. 40 veloplagte deltagere. Det blev til to timer i godt, digitalt selskab med spændende og oplysende oplæg omkring emnet ”Fremtidens byer, når vandet og landskabet bestemmer”. Hvordan kan vi udnytte vandets kvaliteter og de klimaændringer, der medfører, at vi skal gentænke brugen af vandet på nye måder? Der skal sættes endnu mere fokus på at tænke landskabet og vandet sammen med byens udvikling og planlægning.

Arrangementet var det andet i en række af aktiviteter forud for IWA-kongressen, som oprindeligt skulle have fundet sted i oktober, men nu er flyttet til maj 2021.

Miriam Feilberg, DANVA, lagde ud med at fortælle om den tværfaglige dialog forud for IWA kongressen. Konklusionerne fra WATERCITIES kommer til at bidrage til arbejdet med IWA’s Principles for Waterwise Cities, og de bliver taget med til IWA kongressen og bl.a. til nogen af de workshops, som afvikles under kongressen. Se mere om Principles for Water-wise cities her: https://iwa-network.org/projects/water-wise-cities/

Annette Blegvad fra UIA2023, fortsatte med at præsentere UIA kongressen, hvor bl.a. arkitekturens rolle i ”Fremtidens bæredygtige byer med vand” skal på dagsordenen. UIA bygger videre på de resultater, der kommer ud af IWA og skal bringe relevant debat og forskning videre til FN i forbindelse med opfyldelse af målene i 2030. Se mere her: https://uia2023cph.org/about-us

Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus, fortalte om The Missing Link – Når Vandene Mødes i Byen, som er et pilotprojekt omkring grøn omstilling. Projektet handler om at håndtere klimaændringerne og finde de gode steder at bo, også for fremtidige generationer. Projektet er et samarbejde omkring to cases med henholdsvis Odense og Fredericia Kommuner.

Der er fokus på, at man skal byudvikle over tid sammen med klimaet og landskabet og på, hvordan vi egentlig kan gentænke landskabet og vandet. Ved at se på byens struktur på en anden måde og med en højere grad af respekt for landskabet og vandets rolle i at forme byen, får man et længere perspektiv og en bedre sammenhængskraft. Projektet forventes færdigt i slutningen af 2020.

Lasse Vilstrup Palm, CF Møller Architects, fortalte om landskabsdrevet planlægning. Han tog udgangspunkt i projekter, som alle har det til fælles, at de starter med at tænke landskabet før noget andet. Byliv før byrum, byrum før bygninger. På den måde bliver man tvunget til at tænke bredt og tværfagligt. Lasse pointerede, at der er en masse muligheder, hvis man tænker vand og land sammen, og hvis man designer med natur og landskab. Alt sammen kombineret med dialog med dem, som arbejder med at sælge byggerater plus borgerne og politikere.

Lasse havde det randrusianske byudviklingsprojekt ”Byen til Vandet” med som eksempel på et projekt, hvor man har skulle finde og formidle de potentialer og synergieffekter, der ligger i spændingsfeltet mellem byliv, klimatilpasning og trafik. Randers midtby er blevet åbnet mere op mod vandet og er i højere grad blevet bundet sammen med Gudenåen og Randers Fjord, hvilket har givet nye bo-, oplevelses- og aktivitetsmuligheder. Man har i projektet tænkt helhedsorienteret med fokus på at sammentænke byens og naturens visuelle og rummelige udtryk med Randers’ vitale infrastrukturelle og klimatilpasningsmæssige udfordringer.

Ole Mygind, MarselisborgCentret, sluttede af med at fortælle om SPARK – et demonstrationsprojekt om nyskabende og bæredygtig vandhåndtering. SPARK er en bypark, der både håndterer store mængder regnvand, der kan anvendes til rehabilitering og inviterer borgere til sundhedsfremmende aktivitet og samvær. Involvering har været en vigtig del i projektet og både fagfolk, brugere og naboer har således spillet sammen. Ole fremhævede også det sociale aspekt i projektet, hvor man har brugt klimatilpasning til at nå andre målgrupper og således inddraget socialt udsatte og sårbare personer.  

 

Mikkel faciliterede den efterfølgende workshop, som fandt sted via Jamboard med post it’s, hvilket fungerede rigtig fint. Deltagerne skulle summe over, hvad de fandt inspirerende i oplæggene ift. samtænkning af by og landskab. Samt hvad der skal til for at man skal lykkes med at samtænke landskab, byudvikling og vandhåndtering.  Resultaterne fra workshopøvelserne bliver samlet og taget med til IWA kongressen.

Hold dig opdateret på LinkedIn i gruppen IWA2020 Danish Host Country Committee og glæd dig til næste Vandkamp, som finder sted efter sommerferien. Du kan finde gruppen her: https://www.linkedin.com/groups/13794886/

Du kan se præsentationerne fra Vandkamp#2 her: http://smithinnovation.dk/da/news/tak-den-virtuelle-vandkamp