Vandkamp mfe.jpg
Miriam Feilberg holdt oplæg om IWA's program om Water Wise Cities.

DANVA og Smith Innovation inviterede onsdag 29. januar til Vandkamp i Brønshøj. Omkring 45 dedikerede byplanlæggere, arkitekter og ingeniører var med.

Arrangementet var det første i en række af aktiviteter forud for IWA-kongressen til oktober.

Der er kamp både mod, med og om vandet, som kræver nye møder mellem vand og by. Debatten blev skudt i gang af Miriam Feilberg, DANVA, der pointerede vigtigheden af en bred diskussion på tværs af fagligheder. Der skal skabes dialog forud for kongressen, og der skal samles erfaringer. Det er DANVA’s ambition, at der på kongressen skabes fælles handlinger og partnerskaber, som lever videre efter oktober 2020.

Annette Blegvad, UIA 2023 fortalte, at kongressen for arkitekter skal bygge bro mellem FN’s verdensmål og den praktiske, globale virkelighed som arkitekter står i. En virkelighed hvor f.eks. skybrud og havvands-stigninger er nogen af de udfordringer, som landskabsarkitekter og byrumsdesignere står over for. UIA bliver en naturlig opfølgning på IWA 2020, idet de to kongresser har dagsordener med samme fokus.

Karina Topp, Aarhus Vand, fortalte om nye projekter i Aarhus, der kræver samarbejde og lokalt engagement. Aarhus Vand står bl.a. en række succesfulde klimatilpasningsprojekter, hvor man håndterer regnvandet, og undgår oversvømmelser i tæt dialog med borgerne.

Søren Hvilshøj, Rambøll, sluttede af med at pointere, at der kommer større pres på infrastrukturen og på klimaet, og at vejen frem er integrerede arkitektur- og ingeniørløsninger og samarbejder. De 17 verdensmål er med til at udfordre den måde, man gør tingene på samtidig med, at de er et godt redskab til at tænke i bæredygtighed.

Vandkampen sluttede af med tre workshops; Kampen om pladsen, Kampen om opmærksomheden og Kampen om værdierne. De engagerede deltagere kom med kvalificerede forslag, som alle bliver taget med i den videre debat frem mod kongressen i oktober.

Næste vandkamp

Næste skridt i Vandkampen finder sted på Aarhus Arkitektskole 27. marts kl. 12-15 i samarbejde med UIA 2023 og Aarhus Arkitektskole. Emnerne for arrangementet er planlægning af fremtidens byer, når landskabet bestemmer samt nye samarbejder i udviklingen af smarte blå-grønne byer.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk 

Brønshøj Vandtårn dannede rammen for et anderledes besøg, hvor forfatter og digter Mette Moestrup tog deltagerne med ned under overfladen i en lydperformance, hvor vand og lyrik flød stemningsfyldt sammen.