IWA2020_SIGNATUR Islands_Brygge_Havnebad_20180606_TH_0062.jpg

State of Green og IWA-DK har udgivet nyt White Paper som optakt til IWA kongressen i København.

Klog håndtering af vand kan gøre byer sundere og mere robuste overfor klimaændringer. Det er København et godt eksempel på, og i det hele taget kan Danmark inspirere resten af verden med gode vandløsninger. Det er der mange eksempler på i det nye White Paper, som er en publikation med samme tema som IWA World Water Congress & Exhibition i København den 9.-14. maj 2021.

Byer er kun gode at leve i, hvis der er sikker forsyning med rent drikkevand, kloakering og styr på spildevand og regnvand. Ved at se danske vandløsninger kan flere af verdens byer få inspiration til at skabe gode og innovative løsninger, der kan øge livskvalitet og sundhed.

Vand og byplanlægning

Hvis man sætter vand i centrum af byplanlægning og investeringer i bl.a. klimatilpasning kan der skabes bæredygtig vækst. Når byplanlæggere og vandplanlæggere arbejder sammen skaber det bedre langsigtede løsninger, som kan tilgodese både menneskers og naturens behov.

Vand og klima

Miljøminister Lea Wermelin har skrevet forordet og mener, at vand er nøglen til at skabe byer, der både er bæredygtige og attraktive steder at leve. Vandløsninger skal være robuste, skabe sundhed og tage hensyn til miljøet – det er både en udfordring og en mulighed for at skabe nye rekreative områder til byens borgere. White Paperet præsenterer bl.a. smarte vand- og klimaløsninger fra København, Aarhus, Viborg og Kolding.

Verdensmålene

Vand indgår også som et element i mange af verdensmålene for bæredygtig udvikling, og Danmark var en af fortalerne for et selvstændigt mål om vand og sanitet (mål 6). Aarhus Vand er det første vandselskab i verden, der er blevet certiceret ift. Sustainable Development Goals. BIOFOS integrerer mål 17 om partnerskaber i alle aktiviteter, og VandCenter Syd har valgt mål 12 om bæredygtig forbrug og produktion som deres vigtigste mål.

Ambitiøst klimamål i Danmark

Miljøministeren fremhæver også, at Danmark har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 %, og vandsektoren har et mål om blive energi- og klimaneutral i 2030. Det er et ambitiøst med realistisk mål bl.a. fordi mange renseanlæg allerede er omdannet til energi- og ressourceanlæg.
Miljøminister Lea Wermelin opfordrer til at deltage i IWA kongressen i København, hvor der også er mulighed for at tage en svømmetur i et af byens havnebade.

Læs mere

Download White Paper.

Se video

State of Green har lanceret en video om Water for Smart Liveable Cities. Se videoen her.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk