Lars_Therkildsen_HOFOR_direktør.jpg

DANVAs formand Lars Therkildsen har meddelt, at han ønsker at fratræde sin stilling som administrerende direktør i HOFOR. Af HOFORs pressemeddelelse fremgår det bl.a.:

"Det er ikke en let beslutning, men en beslutning som jeg har overvejet i et stykke tid. Og jeg synes, at tidspunktet er det helt rigtige nu. HOFOR har fået ny bestyrelsesformand, er i god gænge og med den nye koncernstrategi, som vi vedtog sidste år, er kursen lagt for de kommende år. Det giver en ny direktør ro til at sætte sig ind i vores store komplekse virksomhed," siger Lars Therkildsen og forsætter:

"Jeg kommer til at savne de mange dygtige mennesker i virksomheden og i vores bestyrelser, som jeg har arbejdet tæt sammen med igennem årene. Det har været både spændende og givende. Men dåbsattesten siger næsten 65 år, og derfor er det nu, hvis jeg også skal nå at hellige mig en karriere indenfor bestyrelsesarbejdet. Ligesom jeg ser frem til at få mere tid til familien og mine mange fritidsinteresser."

HOFORs bestyrelsesformand Susanne Juhl beklager Lars Therkildsens beslutning, som dog ikke kommer bag på hende:

"På Lars' initiativ har vi sammen drøftet det rigtige tidspunkt for hans exit. Det synes vi er nu, hvor der er ro om virksomhedens udvikling, og vi har mulighed for at tilrettelægge en god og styret overlevering. Desuden har vi aftalt, at Lars bliver ved roret, lige indtil hans efterfølger tiltræder. Samtidig har vi en stærk og effektiv ledelsesgruppe i HOFOR. Der bliver derfor ikke noget vakuum i den daglige ledelse og beslutningskraften er fortsat på max styrke. Det er vigtigt. Naturligvis havde jeg ønsket mig et mangeårigt samarbejde med Lars om HOFOR, men jeg forstår hans beslutning og ønsker ham alt muligt held og lykke i hans fremtidige virke."

På vegne af bestyrelserne takker hun desuden Lars for et fremragende samarbejde gennem årene. Processen med at finde en afløser for Lars Therkildsen bliver nu indledt, og det forventes, at en ny direktør kan tiltræde senest medio 2022.

Det betyder, at Lars Therkildsen ikke stiller op ved valget til DANVAs bestyrelse, der skal vælges på DANVAs generalforsamling den 19. maj 2022 i København. Hvem der skal efterfølge Lars Therkildsen som formand i DANVA vil det være op til medlemmerne at bestemme på den ordinære generalforsamling næste år.

Lars Therkildsen har været formand i DANVA siden 1. oktober 2012, forud herfor næstformand af bestyrelsen fra foråret 2010 og endelig medlem af DANVAs bestyrelse i perioden 2007-2008.

Lars Therkildsen forlader bestyrelsen på et tidspunkt, hvor DANVA står stærkt og positioneret både fagligt og politisk. Han har bidraget til at føre DANVA målrettet gennem næsten fire strategiperioder, og foreningen har nu fuld fart på udmøntningen af den seneste strategi, der har visionen: ”Rent vand for bæredygtige byer og samfund.”

DANVAs sekretariat ønsker Lars Therkildsen ”god vind” i den fortsatte karriere, og vi glæder os til det fortsat tætte samarbejde de næste ca. 8 måneder.

Der vil selvfølgelig blive mulighed for at hilse på Lars i forbindelse med DANVAs årsmøde den 19.-20. maj næste år i København.