Forside

Allerede inden dørene til IWA World Water Congress & Exhibition blev åbnet for de mere end 8000 deltagere, kunne arrangørerne melde alt udsolgt på flere af kongressens ’Technical tours’. På turen til de fynske og jyske forsyninger kunne kongresgæster fra hele verden ved selvsyn opleve den danske holistiske samarbejdsmodel foldet ud.

IWA har flere gange omtalt den netop afsluttede verdenskongres i København som den mest succesfulde, de har oplevet. Succesen kan måles på flere parametre, bl.a. med et rekordstort antal deltagere, men den danskarrangerede udgave af kongressen har uden tvivl også tilført stor værdi med de mange aktivitetsbaserede elementer, hvor bl.a. den populære Operations Challenge konkurrence og badeeventet på Islands Brygge viste sig at være værdifulde krydderier i det tekniskprægede program.

De arrangerede 'Technical tours' var også ekstremt populære blandt verdens vandeksperter, og særligt det nyeste tiltag på kongressen - en todages bustur rundt til en række jyske og fynske forsyninger - skabte stor værdi for både besøgende og værter.

Foto: VandCenter Syd. Projektchef Henrik Nielsen havde god dialog under rundvisningen med de mange delegerede fra IWA-kongressen.

De godt 50 besøgende fra 17 forskellige lande startede turen på Ejby Mølle renseanlæg ved Odense, og administrerende direktør i VandCenter Syd, Mads Leth, er ikke i tvivl om, at besøget har været et godt praksisnært supplement til kongresdeltagernes viden om de danske løsninger og metoder.

”Vi sætter stor pris på at få besøg fra udlandet. Under besøgene bliver vores renseanlæg nærmest til et showroom for danske vandløsninger, hvor gæsterne kan komme helt tæt på de innovative og bæredygtige metoder, vi anvender. På samme tid får vi værdifulde internationale input og feedback på vores arbejde. Vi er derfor glade for at præsentere, hvad vi er særligt gode til i den danske vandbranche og på den måde understøtte strategien om eksport af dansk vandteknologi,” siger Mads Leth.

Han oplevede, at de besøgende fagkollegaer fra bl.a. Uganda, Spanien, Sydafrika, Island og Kina havde mange nysgerrige spørgsmål, og samtidig bidrog de med nye indsigter.

Foto: Per Bille. Bestyrelsesformand i Skanderborg Forsyning, Martin Frausing Poulsen, bød velkommen i AquaGlobe, som er forsyningens center for vandløsninger og et eksempel på samarbejdsmodellen i den danske vandsektor.

Skanderborg Forsyning, der tog imod delegationen lørdag formiddag, oplevede samme store spørgelyst, mens deltagerne cirkulerede rundt blandt opsatte stande. Skanderborg Forsyning havde inviteret tre samarbejdspartnere fra SUEZ, Kamstrup og WaterITech med til at fremvise forskellige samarbejdsprojekter og vandteknologiske løsninger inden for bl.a. fosforrensning, akustiske vandmålere og softwareløsninger til overvågning og forudsigelse af vandkvalitet. Deltagerne fik dermed flere eksempler på, hvordan den danske løsningstilgang udnytter synergier mellem forskellige aktører og intelligente systemer på tværs af vandsektoren offentlige og private skel.

Foto: Per Bille. I Skanderborg fremviste virksomheden SUEZ deres anlæg som til daglig håndterer regnvandsoverløb og fjerner fosfor i det meget følsomme vandmiljø i Søhøjlandet.

Inden turen gik tilbage mod København oplevede deltagerne en tur gennem Aarhus midtby med eksempler på vand- og klimaløsninger, der på fornemste vis understregede den danske vandsektors evne til at levere på IWA-kongressens tema "Water for smart liveable Cities". 

Foto: Aarhus Vand. Sluseanlægget ved udløbet af Aarhus Å, som skal sikre bymidten mod stormflod og hvor det hævede terræn sikrer mod høj vandstand, samtidig med at vand kan pumpes fra åen ud i havet med 18.000 liter/sekund.

I Danmarks anden største by serverede Aarhus Vand bl.a. eksempler på, hvordan man kan bruge byrummet på terræn og samtidig styre regn og spildevand ved hjælp af bl.a. underjordiske bassiner. Denne kombination vakte særlig stor interesse fra de besøgende, der undervejs også fik mulighed for at smage på drikkevandet fra en af Aarhus' mange vandfontæner.

Foto: Aarhus Vand. Aarhus midtby, hvor åen er åbnet op og gjort det attraktivt bl.a. at have et livligt cafemiljø.

Technical tour til Fyn og Jylland, der var arrangeret af State of Green, gjorde også stop ved Klimabyen i Middelfart, Carlsberg i Fredericia og Billund Biorefinery.