Verdensmaal_Alle_hvid_baggrund.jpg

FNs Verdensmål er for alvor rykket ind i maskinrummet hos de danske vandselskaber, viser ny undersøgelse. 85 % af selskaberne arbejder med målene, og for langt størstedelen er involvering af medarbejderne en prioriteret vej til succesfuld implementering.

Opgaven med at integrere verdensmålene i vandselskabernes arbejde begyndte for alvor i 2018, da DANVA i samarbejde med en række vandselskaber udgav et inspirationskatalog, som skulle gøre det lettere at overføre verdensmålene til hverdagen i en dansk forsyning. Blot ét år senere angav hele 31 % af vandselskaberne i en undersøgelse, at verdensmålene var skrevet ind i strategien. Og i dag kan DANVA så konstatere i en netop afsluttet undersøgelse, at størstedelen af de danske vandselskaber (85 %) angiver, at de arbejder med Verdensmålene. Se udvalgte resultater i nærværende figurer.

Klik på billedet for fuld størrelse. Grafik: JTO
Klik på billedet for fuld størrelse. Grafik: JTO

Ifølge Miriam Feilberg, fagleder for klima hos DANVA, er verdensmålene ikke noget, man bør håndtere løsrevet fra de øvrige aktiviteter. De skal, for at give mening, integreres i strategi og drift og være synlige for medarbejdere, kunder og omgivelser.

“Det er spændende at se, at mange vandselskaber i dag arbejder dedikeret med Verdensmålene. Målene er en agenda for forandring, der skal implementeres i hele verden. Vi kommer kun til at opfylde målene, hvis vi skaber forandring i egen organisation og i dialog med omverdenen. Det budskab har vandselskaberne taget til sig” siger Miriam Feilberg.

Medarbejdere helt centrale

Ifølge undersøgelsen har langt de fleste selskaber prioriteret 3-6 mål, som de koncentrerer den egentlige indsats om, og ser man på den konkrete implementering, er der stor variation i besvarelserne. Blandt andet er 6 % certificeret i verdensmålene, mens 39 % arbejder med dem i deres ledelsessystemer. 72 % har indarbejdet verdensmålene som strategisk omdrejningspunkt, 53 % bruger dem som støtte til at udvælge konkrete projekter. Endelig er involvering af medarbejderne helt centralt for implementering af verdensmålene. Det gør hele 80% af vandselskaberne.

"Medarbejderne er helt centrale for forandring. Det er ikke kun direktionen, men også projektledere, der skal træffe bæredygtige valg i dagligdagen f.eks. i udbud og krav til underleverandører. Hele 80 % af angiver, at de involverer medarbejderne i implementering af verdensmålene og flere peger direkte på, at det har skabt forandring i organisationen og øget medarbejdertilfredshed,” siger Miriam Feilberg.

DANVA har, på baggrund af undersøgelsen, bedt to deltagende vandselskaber om at konkretisere deres besvarelser, og begge anser verdensmålene som helt centrale for deres strategiske indsatser. Hos Guldborgsund Forsyning er FNs Verdensmål omdrejningspunktet i forretningsstrategien, og selskabet er en af de godt 72 % af respondenterne, der er i færd med at integrere målene centralt i forretningsstrategien. Ifølge Niels Rasmussen, adm. direktør i Guldborgsund Forsyning, kan verdensmålene især bidrage til at styrke samarbejdet med selskabet ejer.

”Vi arbejder lige nu på vores strategiplan, der kommer til at gælde fra 2023, og her har FNs Verdensmål en helt central plads. Vores ambition er at definere to til tre verdensmål, som medarbejderne kan se sig selv i, og som vi ved, vi kan levere på. Foruden de åbenlyse miljømæssige gevinster, har jeg en klar forventning om, at de valgte verdensmål, giver os langt bedre forudsætninger for at understøtte vores ejer og skabe et fælles strategisk sigte. Vi får skabt en tydeligere sammenhæng mellem selskabets strategiplan og ejerstrategien, når verdensmålene går igen i begge dokumenter, og vi får et fælles sprog, når målsætninger skal konverteres til handlingsplaner.” siger Niels Rasmussen.

Nye krav flytter markedet

Længere nordpå, hos HOFOR, har FNs Verdensmål en yderst fremtrædende plads i selskabets Koncernstrategi 2020-25. Ifølge Susanne Lykke Jakobsen, Programleder for Effektiv ressourceudnyttelse og CO2-neutralt fodaftryk i 2040, har hvert af selskabets fem koncernmål et direkte ophæng til fem verdensmål. HOFOR har nu haft et par års erfaring, som er udmøntet i konkrete projekter. Incitament til at arbejde med verdensmål skal findes dels i det naturlige ansvar, forbundet med at være en stor multiforsyning, dels er det båret af et stigende fokus fra omgivelserne – særligt ejerkredsen. 

”Jeg ser i høj grad arbejdet med FNs verdensmål som en løftestang til at skabe større fokus på det arbejde, vi allerede udfører i forhold til den grønne omstilling. Derudover har verdensmålene resulteret i en mere tydelig formidling. Men vi har også områder, vi først nu er klar til at fastlægge egentlige handlingsplaner for,” udtaler Susanne Lykke Jakobsen.

Med til arbejdet med verdensmålene hører også det naturlige spørgsmål om omkostningen for miljøvenlige alternativer. Fx har HOFOR haft konkrete overvejelser om, hvad det vil betyde at indkøbe beton, der er mere CO2-venligt. 

”Vi har diskuteret, hvor store krav, vi kan stille. Udfordringen er jo, at markedet ofte først flytter sig, når vi begynder at stille kravene. Vi kan måske også risikere, at det CO2-venlige alternativ ikke er lige så holdbart som fx den ’klassiske’ beton. Og desuden kan det blive et politisk spørgsmål, hvad en CO2-besparelse må koste, når vi samtidig skal sikre lavest mulige priser på vores produkter”, siger Susanne Lykke Jakobsen afslutningsvist.

For DANVA fortsætter arbejder med at støtte vandselskabernes implementering af verdensmålene, bl.a. via webinarer og konferencer, og til efteråret lanceres et netværk, der skal være med til at definere nye aktiviteter og projekter.