4 (1)
Foto: Driftens Dag. Onsdag d. 14. september. Fotograf: Camilla Lind Winther

Onsdag den 14. september var 120 driftsmedarbejdere samlet i centralrenseanlægget i Horsens ved Samn Forsyning for at udveksle erfaringer, få nye faglige input og inspirere hinanden. Det var tiende gang, Driftens Dag blev afholdt, og der var deltagerrekord til årets arrangement.

Efter 17 år som specialarbejder ved Samn Forsynings spildevandshåndtering kunne man tro, at 59-årige René Hansen efterhånden vidste alt, hvad der er værd at vide om drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæggene i Horsens.

Sådan er det dog langt fra.

- Der sker hele tiden noget nyt. Man bliver jo klogere og klogere, og det har indflydelse på, hvordan vi skal håndtere spildevandet og drive anlæggene, siger René Hansen, som især fremhæver den uformelle vidensdeling og erfaringsudveksling, som en af de helt store gevinster ved dagen.

- Nogle gange går man og bøvler med noget, som andre allerede har fundet en løsning på. Det kan både være i forhold til arbejdsgang og processer og i forhold til vores specielle grej, biler og anlæg. Det er en ret speciel og kompliceret proces, så det er en stor gevinst at mødes med andre, der er lige så nørdede som en selv, fortæller han.

Én af de ting, han tog med sig fra Driftens Dag i år, var de fordele en slangepumpe kan have i sammenligning med en cirkulationspumpe i forhold til de struvitaflejringer, der dannes i visse dele af anlægget.

- Næste gang vi skal skifte en pumpe i den del af anlægget, vil jeg helt sikkert undersøge, om en slangepumpe kan være en bedre løsning for os, fortæller han.

En anden ting, han tager med sig fra dagen, er en højere arbejdsglæde og generel faglig inspiration.

- Når man går i hverdagen og mere eller mindre gør, som man plejer, kan man godt glemme, hvor meget udvikling der er inden for vores felt, og hvor vigtig en rolle vi udfylder. Når vi mødes på tværs og får nye faglige input, bliver jeg lige mindet om, hvor engageret en flok vi er – ikke bare os i Samn Forsyning men også de kolleger, som deltager fra andre spildevandsselskaber, siger René Hansen.

 

Dygtige og værdsatte medarbejdere giver ballast

Driftsleder fra Samn Forsyning, Dorthe Lüneborg Baggesen var med til at arrangere dagen, og hun er ikke i tvivl om, at den bidrager til at øge fagligheden, kvaliteten i driften og arbejdsglæden.

- Mange faggrupper har flere forskellige muligheder for at deltage i faglige netværk. Vores erfaring er, at de er med til at øge både arbejdsglæden og den faglige udvikling, men der var ikke nogen relevante tilbud til vores driftsmedarbejdere. Jeg synes, vi har fået skabt et koncept, som andre kan lade sig inspirere af. Det er en stor succes, fortæller Dorthe Lüneborg Baggesen.

Klimagasser, aflejring af struvit og PFAS var nogle af de emner, der var på dagsordenen til Driftens Dag 2022.

- Vi vil gerne give medarbejderne indblik i det overordnede formål med nogle af de nye arbejdsopgaver, der kommer til, så det ikke opleves som et krav, der kommer ud af det blå, ligesom vi gerne vil være med til at fremme dialogen på tværs af de forskellige faggrupper, siger Dorthe Lüneborg Baggesen.

Dialogen gled nemt på dagen, og der var stor faglig interesse og respekt på tværs af kompetencerne og forsyningsselskaberne.

- Jeg er ikke i tvivl om, Driftens Dag bidrager til både faglig udvikling, vidensdeling og engagement, siger Dorthe Lüneborg Baggesen.

Med 120 engagerede deltagere fra 9 forskellige spildevandsselskaber er der ingen tvivl om, at der generelt er stor opbakning og interesse for netværket.