Thumbnail Anne Glad 28 Fotograf Les Kaner Krediteres Ved Brug

I en tid hvor miljø- og sundhedsbevidstheden er på sit højeste, er tillid til de grundlæggende tjenester, som vandselskaberne i Danmark leverer, afgørende. Nye tal om kundetilliden til drikkevandet offentliggøres fredag den 2. juni kl. 9.30 i indlæg af Anne Glad.

Danmark er kendt for sin høje vandkvalitet og effektive forsyning. Vandselskaberne har investeret betydeligt i infrastruktur, teknologi og kvalitetskontrol for at sikre en stabil forsyning af rent drikkevand og sikre spildevandsløsninger. 

Tilliden til vandet og til vandselskaberne kan dog opleve svingninger. Miljøfarlige stoffer og naturligt forekommende stoffer, som nitrat kan skabe bekymring, så vandselskaberne bør arbejde intensivt på at sikre og forbedre kvalitetskontrollen og kommunikationen med kunderne for at bevare eller - i enkelte tilfælde - genopbygge tilliden.

Men hvordan står det til med tilliden til vandet? Nye tal offentliggøres. 

Danmarks drikkevand er kendt for sin renhed og kvalitet, hvilket også gør sig gældende i en undersøgelse, gennemført i 2019 af Wilke Analyse på foranledning af Cleantech Watch. I 2019 svarede således 74 % af de adspurgte, at de i høj eller meget høj grad har tillid til, at det vand, der kommer ud af deres vandhaner, er fri for pesticider eller anden forurening. 

Den undersøgelse har DANVA i anledning af årsmøde-temaet fået gentaget.

Resultaterne herfra, kan I se, når Anne Glad går på scenen fredag den 2. juni 2023, kl. 9.30-10.15. 

Åbenhed og transparents

Uden at sige for meget er kundetillid til vandselskaberne og drikkevandet i Danmark generelt høj, men det er vigtigt at være opmærksom på de udfordringer og potentielle problemer, der kan påvirke denne tillid.

Ved fortsat at arbejde på at sikre vand og spildevandets kvalitetsparametre og ved at kommunikere åbent og transparent med offentligheden, kan vandselskaberne sammen med myndighederne bidrage til at opretholde og endda øge denne tillid.

Kom og hør mere om, hvad I kan gøre for at sikre grundlæggende tillid til vandselskaberne i Danmark, fredag den 2. juni 2023, kl. 9.30 og frem til kl. 11.15. 

Udover Anne Glad kan I også høre Marianne B. Lai, VandCenter Syd, Henrik Bay, Frederiksberg Forsyning og Brian Hansen, HOFOR, fortælle om erfaringer med at opbygge tilliden i kundekommunikationen.