IMG 8443
Den højnede sikkerhed af Samn Forsynings IT-system har samtidig affødt økonomiske besparelser og et tættere samarbejde mellem flere forskellige afdelinger. Foto: Samn Forsyning ApS

Da Samn Forsyning blev en realitet i 2017, var der behov for at sikre en central IT-drift for vandværker, renseanlæg og pumpestationer på tværs af de gamle forsyningsområder. Derudover var der behov for at højne IT-sikkerheden. Sidste delprojekt ,omhandlende IT på deres SRO, er nu gennemført, og resultatet er økonomiske besparelser, forbedret samarbejde mellem afdelinger og en fælles moderne IT-platform med IT-sikkerhed i superligaen.

På alle pumpestationer, vandværker og renseanlæg er der installeret såkaldte SRO-anlæg. SRO står for Styring, Regulering og Overvågning og dækker over en lang række elektroniske komponenter, der gør netop det: styrer, regulerer og overvåger anlæggene. Dataene fra SRO giver Samn Forsyning mulighed for at skride hurtigt ind, hvis der er kritiske uregelmæssigheder. I forbindelse med krigen i Ukraine er der kommet ekstra fokus på, at mange forsyningsselskabers IT-løsninger er et ”svagt led” i den danske infrastruktur. Men hos Samn Forsyning er IT løsningen og overvågningen i overensstemmelse med de nye anbefalinger.

- Lidt groft sagt var vores sikkerhed tidligere på højde med hegnet rundt om de enkelte anlæg, mens det nu er sikret med den nyeste teknologi, siger Anders Christian Møller Andresen, der har været arkitekt på den nye IT-løsning. Han er derudover IT-fagansvarlig hos Samn Forsyning. Han har løst projektet sammen med SRO-koordinator, Knud Skov Sørensen, der har været projektleder på SRO-projektet. Det er hans og kollegernes ansvar, at SRO-komponenterne er funktionsdygtige og korrekt placeret og installeret.

Fra overblik og analyse til strategi og implementering

Ofte handler omtaler af IT-projekter om emner som budgetoverskridelser, tekniske udfordringer eller måske udskydelser af deadlines. Men her har vi en helt anden historie at fortælle: Projektet er en succes og har resulteret i, at Samn Forsyning i dag har en topmoderne og sikker IT-løsning, samtidig med, at projektet har affødt økonomiske besparelser og et tættere samarbejde mellem flere forskellige afdelinger.

- Hele projektet ved Samn Forsyning har taget 5 år. Udover, at det er en stor tilfredsstillelse, at vi nu er i mål med serverløsningen og tilkoblingen af SRO-anlæggene, så er det også en faglig tilfredsstillelse, at vi nu har en løsning, som er langt mere driftssikker og bedre sikret mod udefrakommende angreb, siger Anders Christian Møller Andresen.

- Vi begyndte arbejdet med at få et overblik over vores mange anlæg, de forskellige SRO-komponenter og data, som vi havde de forskellige steder. Dernæst analyserede vi på behovet – både på kort og lang sigt. På den baggrund udarbejdede vi et strategisk oplæg, som ledelsen kunne tage stilling til. Blandt andet valgte vi at anbefale en løsning, hvor vi selv hoster vores SRO servere. Det giver os mulighed for at kontrollere adgangen til serverne i langt højere grad, end hvis serverne var placeret hos andre og måske endda delt med andre aktører, siger Knud Skov Sørensen.

På nuværende tidspunkt er alle anlæg koblet på den centrale server med enten en fiberforbindelse eller via en mobil forbindelse. Den sidstnævnte løsning skal udfases i takt med, at der bliver etableret fiberforbindelser til de sidste anlæg.

Begrænset adgang for udefrakommende

Løsningen med egne servere betyder, at det er muligt at lukke af for den trafik, hvor der er en øget risiko for at indholdet kan være skadeligt.

- Allerede i foråret lukkede vi ned for trafik fra Rusland og Hviderusland, hvilket mindsker risikoen for, at vi bliver udsat for hackerangreb fra de lande. Derudover lukker vi for adgangen udefra, når arbejdsdagen slutter, så forbindelserne ikke står åbne hele natten, hvor den menneskelige overvågning er mindre end om dagen, fortæller Anders Christian Møller Andresen og understreger, at Samn Forsyning dermed allerede nu lever op til de nye sikkerhedsanbefalinger, som kom efter, krigen brød ud i Ukraine.