Samn forsyning.jpg

Horsens Vand A/S har med fredsvalg netop afsluttet sit seneste forbrugervalg og ser nu frem til at byde Klaus Kristian Jensen og Leif Linnegaard Madsen velkommen i bestyrelsen.

Klaus Kristian Jensen, en klimaingeniør med 16 års erfaring inden for spildevands- og regnvandshåndtering samt aktiv deltagelse i forskellige faglige netværk i branchen. Som medlem af Horsens Vands bestyrelse vil Klaus have fokus på effektivitet, med målet om at sikre, at kunderne får mest muligt ud af deres investeringer, og samtidig fremme bæredygtige løsninger. Dette omfatter bevaring af et sundt miljø i vores fjorde, søer og vandløb ved at reducere overløb.

På den anden side har vi Leif Linnegaard Madsen, en uddannet VVS-montør med 20 års erfaring inden for drikkevandsforsyning i Horsens Kommune, der er ivrig efter at sikre rent drikkevand til alle Horsens' borgere. Leif har valgt at stille op til bestyrelsen, da han er overbevist om, at hans ekspertise, håndværksmæssige baggrund og erfaring vil tilføre en konstruktiv og praktisk tilgang til bestyrelsens arbejde.

De nyvalgte forbrugerrepræsentanter vil indtage roller lig de eksisterende bestyrelsesmedlemmer hos Horsens Vand A/S.

- Andreas Boesen, bestyrelsesformand i Horsens Vand A/S, ser positivt på det fremtidige samarbejde med de nyvalgte repræsentanter. Han understreger, at deres deltagelse giver forbrugerne mulighed for at have indflydelse på Horsens Vands arbejde inden for beskyttelse mod klimaforandringer og grundvandsbevarelse, samt andre relevante projekter, som Horsens Vand arbejder med.

Samn Forsyning ApS har koordineret hele valgprocessen på vegne af Horsens Vand A/S.