COLOURBOX8666427.jpg

DANVA er klar til at præsentere dette års tillægsdatabase.

Tillægsdatabasen et overblik over alle tillægsansøgningerne og følger samme struktur, som de tillægsdatabaser, der har været præsenteret i tidligere år.

Det vil sige den også i år henviser til, hvilke paragraffer der er søgt tillæg under, hvor meget der er givet i tillæg, hvorvidt tillægsansøgningen er blevet godkendt/afvist og en begrundelse herfor.

Inkluderer alle ansøgninger til ikke-påvirkelige omkostninger

Det nye ved dette års tillægsdatabase er, at den også inkluderer alle ansøgninger til ikke-påvirkelige omkostninger og derudover er der et link, der fører ind til den pågældende sag. Da sagerne er blevet opdateret efter det nye generelle krav for anlæg til drikkevand, er det ikke alle links, der virker endnu. De vil blive opdateret i den nærmeste fremtid.
DANVA håber, at tillægsdatabasen kan være med til at hjælpe med processen for tillægsansøgningerne.