SGV Rendering Small

Hillerød Forsyning er i gang med at planlægge opførelsen af Solrødgård Vandværk. Det bliver et moderne og fremtidssikret vandværk, bygget efter den højeste, internationale bæredygtighedsstandard – og i stand til at levere godt og nok drikkevand til de kommende generationer af hillerødborgere

Frederiksgade Vandværk, der er Hillerød Forsynings største vandværk, fylder 125 år i år, og nu er tiden kommet til at sende det gamle værk på pension.

Det er simpelthen ikke rentabelt at udvide og renovere anlægget, så det kan leve op til de
stigende udfordringer, vandværkerne står overfor.

Derfor kan hillerødborgerne nu se frem til at få et topmoderne vandværk, der imødekommer
det stigende behov for godt og nok drikkevand i kommunen. Derudover sikrer det nye
Solrødgård Vandværk en bæredygtig og omkostningseffektiv vandproduktion.

Op mod fire procent af drikkevandet på vandværker når typisk aldrig ud til borgerne, men
bruges derimod internt til at skylle jernslam ud af vandværkets sandfiltre. I gamle vandværker
bliver skyllevandet ledt bort som spildevand, men det kommende Solrødgård Vandværk kan
rense og genbruge skyllevandet.

”Genbrug af skyllevandet reducerer vandtabet, sparer på vandressourcen og sikrer, at Havelse
Å belastes mindre. Derfor er det en miljømæssig god investering at rense og genbruge
skyllevandet,” siger Tue Tortzen, bestyrelsesformand, Hillerød Forsyning.

Forberedt til udvidelse

Det nye vandværk vil også blive forberedt til udvidelser, der på et senere tidspunkt kan blive
nødvendige for at sikre en fortsat høj drikkevandskvalitet. Det kan f.eks. være blødgøring af
vandet, eller det kan være rensning af grundvandet for miljøfremmede stoffer som f.eks.
pesticider eller PFAS, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Det kommende Solrødgård Vandværk kommer arkitektonisk til at matche de øvrige bygninger
på området, og kommer dermed til at passe godt på området, som mange af byens borgere i
dag benytter rekreativt.

Derudover kommer bygningen til at leve op til Hillerød Kommunes ønske om, at nye
kommunale bygninger skal certificeres efter DGNB Guld-standarden, der er den højeste,
internationale bæredygtighedsstandard.

Byvækst kræver større vandværk

Stor vækst i kommunen – ikke mindst fra en forventet befolkningstilvækst på 6.000 nye
indbyggere i kommunen inden 2030 – betyder, at vandværkets kapacitet bliver 50 procent
højere end oprindelig planlagt for blot få år siden.

Oprindeligt var det planen, at Solrødgård Vandværk skulle have en kapacitet på to mio. m3
drikkevand om året. Allerede i 2021 blev kapaciteten øget til tre mio. m3, og i de reviderede
planer tager Hillerød Forsyning nu højde for, at både bygning og anlæg kan udvides, så
kapaciteten kan øges til fire mio. m3.

De seneste års høje inflation og generelt stigende omkostninger i bygge- og anlægsbranchen
betyder også, at Hillerød Forsyning har revideret budgettet for det kommende vandværk.
”Forsyningen har i sin nye koncernstrategi sat det mål, at vi skal levere forsyningsydelser til
effektive priser. Fordi vi bygger et større vandværk end oprindelig planlagt, og vi gør det i en
tid med stigende bygge- og anlægsomkostninger, har forsyningen også arbejdet benhårdt på
at skære projektet til, så hillerødborgerne får et fleksibelt, topmoderne vandværk, uden at
prisen løber løbsk,” siger Tue Tortzen.

Skal sikre nok vand

Alene bygge- og anlægsomkostningerne er siden 2021 steget med 18 procent, og da
vandværket skal være betydeligt større end oprindelig planlagt, ender den reviderede
entreprisesum på 166 mio. kr.

”Hillerød Kommunes store vækst betyder, at vandforbruget stiger så meget i de kommende år,
at vi simpelthen ikke kan tillade os at vente med at udbygge vores vandforsyning med bl.a. et
nyt vandværk – selvom vi også arbejder på metoder, hvor vi renser spildevandet så godt, at
det kan genbruges i industrien. Hvis vi venter, vil der om få år ikke være vand nok til hverken
private eller kommunens virksomheder,” siger Tue Tortzen.

Det omfattende arbejde med at optimere vandværket betyder, at byggestarten er blevet
udskudt, og Hillerød Forsyning regner nu med at kunne sætte Solrødgård Vandværk i drift i
løbet af 2026.

Hillerød Forsyning indgik i april 2023 en partneringaftale med LM Byg og Vand & Teknik om
opførelse af Solrødgård Vandværk. LM Byg skal stå for ’det ydre’, dvs. opførelsen af råhuset,
mens Vand & Teknik skal tage sig af ’det indre’, nemlig design og udvikling af selve
vandforsyningsanlægget, som er firmaets speciale.