DANVA tager lederskab af opgaven med at skabe samling og fælles mål ud fra en overordnet ambition om, at den danske vandbranche skal være verdensmester i Danmark og på resten af kloden. Målet med processen er i løbet af foråret 2015 at blive enige om en aktionsplan, der understøtter skabelsen af unikke vandløsninger og nye arbejdspladser. De konkrete mål fastsættes i processen. 

Forligspartiernes revision af vandsektorloven ventes udmøntet i en aftale inden årsskiftet. I den forbindelse har politikerne italesat opgaven som, at de vil udforme ”verdens bedste regulering”. Efterfølgende er det til gengæld op til sektoren selv at skabe udvikling på baggrund af de nye og bedre rammevilkår, udtaler de. 

Forudsætningen for, at det ønske kan realiseres, er, at vandbranchen samler sig i en alliance, hvorfra den nye virkelighed kan vokse. Den danske samarbejdsmodel indenfor vand er kendetegnet ved at være en føde- og værdikæde, som er baseret på tillid, dialog og samarbejde mellem private og offentligt ejede virksomheder. Modellen giver en globalt set enestående mulighed for at udvikle og tilbyde hjemme- og udemarkedet unikke løsninger til gavn for de danske vandforbrugere, beskæftigelsen, eksporten og i sidste ende nationaløkonomien. Men for at komme i mål kræver det, at branchen fokuserer kræfterne endnu mere. 

EU-Kommissionen har i sommer offentliggjort en undersøgelse ”Potential for stimulating sustainable growth in the water industry sector”, der peger på, at der kan skabes op mod 225.000 nye job i Europa, hvis der gennemføres de nødvendige investeringer til fuld implementering af EU-direktiverne på vandområdet i medlemslandene. Tallene perspektiverer, at også på europæisk plan er der tale om en hastigt voksende sektor med en hastigt stigende efterspørgsel. 

Danmark er det land i Europa, hvor vilkårene for at drive forretning er bedst, viser en ny rapport med titlen 'Doing Business' fra Verdensbanken. Globalt set ligger Danmark på en fjerdeplads kun overgået af Singapore, New Zealand og Hongkong. 

»Et markant antal af landene i top-30 har tradition for, at staten spiller en stor rolle i økonomien«, siger Kaushik Basu, der er cheføkonomi i Verdensbanken, til Politiken. 

»De lande, der klarer sig bedst, er derfor ikke dem, hvor der ikke er nogen statslig regulering, men de, hvor regeringen har formået at skabe regler, der fremmer handel uden nødvendigvis at hindre udviklingen af den private sektor«, uddyber Basu. 

DANVA har slået fast over for forligspartierne, at et af de overordnede vigtige elementer at få på plads i den nye vandsektorlov er fjernelsen af de barrierer, der spænder ben for udviklingssamarbejder. 

Forfatter og iværksætter Lars Tvede taler i sin anmelderroste bog, ”Det kreative samfund”, blandt andet om forskellen på succesrige og forfejlede civilisationer. En langtidsholdbar succes afhænger af, hvor effektivt individer udfolder kreativitet. Og det afhænger igen af, hvor meget hver enkelt samarbejder frivilligt og med ”fremmede” folk. 

Det er mit håb, at forligsparterne vedtager en regulering, der understøtter, at vandselskaberne får frihed til at være kreative sammen med de øvrige aktører i branchen om at skabe løsninger og arbejdspladser. 

Hvis verdens bedste rammebetingelser kommer på plads, så lægger DANVA til gengæld alle kræfter i bestræbelserne på at forene vandbranchen. 

Danmark er førende i at skabe rammer for forretningsmodeller, slår Verdensbanken fast. Den danske vandbranche skal være verdensmester både i Danmark og på resten af kloden.