Medicin Piller COLOURBOX2295708.jpg

Det er vigtigt, at vandselskaberne forholder sig til miljøskadelige stoffer - også fra medicin.

Miljøet skal skånes. Håndtering af medicinrester kan ske både ved at optimere vandselskabernes nuværende renseløsninger eller ved at etablere små decentrale renseanlæg på hospitalerne. Men det er lokale forhold, der afgør, hvilken løsning der er den bedste i hvert enkelt tilfælde.

Da Karen Ellemann i 2011 sendte et brev til landets kommuner med en opfordring til at få styr på deres tilslutningstilladelser, appellerede hun samtidig til dialog mellem kommuner, regioner og vandselskaber for at opnå fremtidssikrede løsninger, så uønskede effekter i vandmiljøet kan undgås.

En dialog, som der indtil nu kun er taget hul på de færreste steder. Men som Miljøstyrelsen nu har taget initiativ til, idet de har inviteret KL, Danske Regioner og DANVA til møde for at skabe klarhed på området. Invitationen til dialogen er udsprunget af DANVAs konkrete arbejde med udfordringerne med at håndtere medicinrester i spildevandet, hvor vi har været i dialog med Danske Regioner og Miljøstyrelsen. Et arbejde DANVA har sat i gang på baggrund af henvendelser fra flere medlemmer, som i efteråret 2017 satte spørgsmålstegn ved, om rensning af hospitals-spildevand på hospitalet var den mest hensigtsmæssige løsning.

I brevet fra 2011 står, at det er op til kommunerne at tage stilling til BAT – dvs. den bedste tilgængelige teknik - og dermed om hospitalsspildevand skal renses på decentrale sygehusanlæg eller på fælles renseanlæg. Problemet er, at de teknologier der er udviklet de seneste år, ikke tages med i betragtning, når kommunerne skal tage stilling til, hvilke teknikker der er BAT. Og at der ikke findes nogen vejledning fra Miljøstyrelsen på området. KL lavede i 2013 et værktøj som hjælp til kommunerne, men den er ikke opdateret med de løsninger, vi har i dag. Det understreger, at der er brug for øget dialog og mere videndeling om hospitalsspildevand.

Det er en kendsgerning, at 96 % af det samlede forbrug af medicin sker udenfor hospitalerne. Det skyldes, at behandlinger i stigende grad kræver stadig kortere ophold på hospitalerne, og at patienter tager deres medicin hjemme.

Problemet er, at det kun er 4 % af alle medicinrester, der udledes via hospitalerne. Så er det en god ide at investere i renseanlæg på sygehuse? Nej, det er det ikke umiddelbart, hvis man kun ser på procentfordelingen. Men der kan være andre hensyn at tage. Derfor er det vigtigt, at der foretages en vurdering i hvert enkelt tilfælde.

DANVA ser frem til dialogen med KL, Danske Regioner og Miljøstyrelsen, så vi kan opnå en fælles forståelse af reglerne og klare retningslinjer, der åbner for den palet af nye teknologier, der effektivt kan fjerne medicin-rester på både centrale og decentrale anlæg. Dermed skabes et godt grundlag for, at vi i fremtiden vi se forskellige BAT-løsninger afhængig af lokale forhold og besluttet lokalt - som alle giver mest miljø for pengene.