Regeringen opstiller i ”Forsyning for fremtiden” principper for forsyningssektoren. Men for vandområdet er strategien, der understøtter regerings helhedsplan, temmelig uambitiøs. DANVA vil derfor stræbe efter at få indarbejdet visioner, som sikrer udviklingen af fremtidens vandsektor. 

Nye systemer og løsninger gør vandselskaberne stadig mere effektive til gavn for dansk økonomi. Men i forsyningsstrategien er udvikling desværre helt underspillet. Det er samtidig direkte kontraproduktivt, at strategien går efter en tilskyndelse til, at vandselskaber skal kunne have private ejere eller driftsherrer. Den profit, de vil tage ud, kan udelukkende hentes ved at nedprioritere investeringer eller at forringe indsatsen med grundvands- og miljøbeskyttelse osv. Det vil konkret true forsyningssikkerheden og kvaliteten, mens udviklingen af vandsektoren generelt vil blive sat tilbage. 

Danmark er i forhold til sin økonomi verdens førende nation indenfor eksport af vandteknologi. Vandselskaberne stiller som nonprofit-aktører deres faciliteter og anlæg til rådighed som åbne laboratorier. Her kan forskere, rådgivere og producenter i samarbejde med vandselskaber opfinde og udvikle nye, smarte systemer og løsninger, der skal gøre danske vandforsyninger endnu billigere og bedre. Det gavner virksomheder og familier, ligesom det understøtter vækst og beskæftigelse. Udviklingen af vandløsninger er afhængig af det gode samarbejde, som er i hele branchen. Samarbejdet skaber lokal vækst og beskæftigelse til små og store virksomheder, producenter og leverandører i branchen. At Danmark er førende indenfor eksport af vandteknologi, ses af eksporttallene, som viser flotte vækstrater. Sidste år var den på 6 procent, hvor den samlede danske vareeksport til sammenligning kun steg 2,1 procent. Faktisk er Danmark nr. 3 i EU indenfor eksport af vandteknologi.  

Konsulenthusene McKinsey samt Struesee & Co bruger i deres rapport, der ligger til grund for regeringens forsyningsstrategi, da også vandsektoren som skoleeksempel på, hvordan fremtidens forsyning skal se ud. Problemet for vand er bare, at vi allerede har eller er i gang med at opfylde de principper, som regeringen har for planen, hvilket gør, at den ikke er visionær for vandområdet. Vandselskaberne har siden 2010 effektiviseret for 2 milliarder kroner og vil frem mod 2020 hente yderligere op mod 1 milliard kroner. Så vandselskaberne er ved at indhente deres samlede effektiviseringspotentiale. 

I forhold til planens principper om konkurrenceudsættelse, så er DANVAs medlemmer allerede i mål med det punkt også, da 85 procent af alle anlægsopgaver i vandsektoren er udbudt, mens det tal er 50 procent for driftsopgaver. Vi har en effektiv benchmarking og får i denne måned en splinterny TOTEX-model. Samtidig arbejder stadig flere af medlemmernes bestyrelser på at optimere kompetencer i deres governance, og så har medlemmerne en ekstrem høj grad af forsyningssikkerhed, miljøbeskyttelse, ligesom de leverer folkesundhed til borgerne i alle egne af landet. 

Vandselskabernes vision for fremtiden er endnu mere teknologiudvikling, cirkulær økonomi og offentligt/privat samarbejde. På den måde bliver de hele tiden bedre og billigere. Vandselskaberne er ambitiøse, nu skal vi bare have regeringen med.