Vandselskaberne i DANVA er garanter for rent drikkevand til danskerne. Det kan og vil vi aldrig gå på kompromis med! Kundernes sundhed er vores hovedhensyn. Derfor er vi påpasselige med at betragte det ”næstbedste” vand, det såkaldte sekundavand, som en ressource.

Anvendelse af sekundavand, hvad enten det er forurenet grundvand, regnvand, gråt vand, renset spildevand eller afsaltet havvand, ligger i tråd med en ressourcebevidst tankegang i samfundet. Når grundvandressourcen er presset, kan det synes som spild af godt drikkevand at bruge det til at skylle ud i toilettet eller til at vaske tøj i. Der er dog en reel fare ved sekundavand i husholdninger, nemlig at der kan ske en tilbagekobling, så bakteriefyldt vand kommer ind i drikkevandssystemet, hvor det kan gøre børn og voksne syge.

Men hvordan skal forsyningerne forholde sig til sekundavand? Det var et af de spørgsmål, der blev diskuteret på konferencen om sekundavand, som DANVA og Dansk Miljøteknologi holdt i Odense den 28. januar 2013 på opfordring af miljøminister Ida Auken.

Miljøministeren opfordrede os til at bruge vandet smartere end i dag og at se alt vand som en ressource. Det er ikke nødvendigt at bruge rent drikkevand til at rense og rengøre, understregede Ida Auken. At det kan lade sig gøre ses på eksemplet Berendsen Textil Service, der genbruger vandet i stor stil og i løbet af de seneste ti år har halveret sit vandforbrug – og dermed også energiforbruget. Men det kan også gå galt og konferencen bød også på uheldige eksempler. Aarhus Vand kunne fortælle om, at man ved et tilfælde fandt en række hjemmestrikkede regnvandsløsninger uden tilbageløbssikring.

Derfor er det vigtigt, at vi tænker os godt om, når vi ser på mulighederne ved anvendelsen af sekundavand – især i private husstande. Der må vi have en form for kontrol, som måske kan leveres af vandselskaberne selv.

Mulighederne for genbrugsvand

Da EU Kommissionen i sit nye vandpolitiske udspil (A Blueprint to Safeguard Europe´s Water Resources) lægger op til en fælles regulering af vandgenbrug i 2015, ser miljøministeren en gylden mulighed for de danske virksomheder til at udvikle nye teknologier inden for genbrug af vand til det europæiske og det globale marked. Miljøministeren ser også et nyt eksporteventyr i horisonten, og regeringen har allerede afsat 8 mio. kr. til et nyt innovationspartnerskab om sekundavand, et initiativ, vi hilser velkommen i DANVA.

Regnvand til udendørs brug

DANVA støtter tiltag, der gør husejere bevidste om løsninger, hvor de kan håndtere afledningen af regnvand lokalt ude på deres grund. Regnvandsanlæg kan medvirke til en sådan bevidstgørelse. Og i stor skala kan regnvandet forskønne byerne, når det indtænkes i den blå-grønne struktur, der samtidig øger livskvaliteten i byerne. Og jeg synes, det er en menneskeret at opleve glæden ved vand – ikke mindst det rekreative.

Læs mere i danskVAND med tema om sekundavand her...