COLOURBOX2257543.jpg
Rokker vi ved grænseværdierne, så opstår der forvirring. Så vil kunderne ikke kunne huske, om det er det ene eller andet stof, de skal holde øje med. Som grænseværdierne er i dag, behøver ingen tænke på andet end, at de trygt kan give deres børn vand fra hanen.

Det danske grundvand er under pres på grund af sprøjtemidler.

Hver dag kæmper vandselskaberne med  pesticidrester i drikkevandet, for at det skal kunne overholde grænseværdierne. Det er nemlig helt afgørende, at grænseværdierne efterleves, og at de er på et niveau, så danskerne aldrig er i tvivl om, at det er sikkert at åbne for vandhanen.

Derfor er det skadeligt, når brancheorganisationer for snævre erhvervsinteresser vil diskutere, om grænseværdier skal hæves for enkelte midler med en begrundelse om, at et pesticid er mindre farligt end et andet.

Danskerne ønsker ikke rester af sprøjtegift i deres drikkevand. De politiske fastsatte grænseværdier er selve grundstenen i danskernes tillid til deres rene drikkevand. Når befolkningen åbner for hanen og tager det som en selvfølge, at det drikkevand, der kommer ud, er rent, så understøtter det folkesundheden i en grad,
som er ubetalelig for samfundet. Fravalg af vand kan betyde tilvalg af sukkerholdige læskedrikke, der alt andet lige har en negativ indflydelse på helbredet.

Rokker vi ved grænseværdierne, så opstår der forvirring. Så vil kunderne ikke kunne huske, om det er det ene
eller andet stof, de skal holde øje med. Som grænseværdierne er i dag, behøver ingen tænke på andet end, at de trygt kan give deres børn vand fra hanen. 

Desphenyl-chloridazon, 1, 2, 4-triazol, metalaxyl-M, glyphosat og BAM hedder nogle af de stoffer fra sprøjtemidler, der udvaskes til grundvandet. Den seneste grundvandsovervågning afslører dybt alvorlige problemer med nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon i grundvandet. Meget tyder på, at der er tale om den mest omfattende forurening af grundvandet i Danmark nogensinde.

Det kræver derfor en stor og dyr indsats af vandværkerne at skærme kundernes drikkevand mod dette stof. Indsatsen vil alt andet lige påvirke omkostningerne i de berørte vandværker, når de skal finde nye kildepladser eller måske ligefrem må ty til i en mangeårig periode at rense vandet. Nogle steder må små værker formentlig give op
over for udsigten til de investeringer, indsatsen kræver, og lægge sig sammen med en større naboforsyning.

Vi finder konstant rester af både forbudte og tilladte midler i grundvandet. Det er samfundsøkonomisk en dårlig forretning at blive ved med at symptombehandle pesticidfund med afværgeboringer, og ved at tage boringer ud af drift, og flere steder er man ved at løbe tør for rent grundvand at bore efter. Politikerne bør derfor én gang for alle beslutte en beskyttelse af boringsnære områder med sprøjteforbud, finansieret af en national afgift.

Det er en kæmpe succes, at danskerne ikke behøver at tænke over vandets kvalitet, når de åbner for hanen. Tilliden skyldes grænseværdierne, som er en af de vigtigste faktorer, der understøtter folkesundheden.