Et par hæsblæsende dage i Aarhus er forbi, og vi har igen fået beviset for, at DANVA er en levende forening, der til en enhver tid er klar til tage dialogen med omverdenen. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at takke alle vores medlemmer og træfpunkter for at bakke op om årsmødet 2011.  

Årsmødets vigtigste programpunkt var Generalforsamlingen med bestyrelsens mundtlige beretning. Bestyrelsens markante udmeldinger om bl.a. prisloftsregulering og skat gav anledning til en række kommentarer fra medlemmerne og forsamlingen afsluttedes med en levende debat.  

Levende debat så vi også senere om torsdagen. Her blev foreningens politikker gennemlyst og indhold, holdninger og perspektiver på DANVAs 5 politikker så lyset i samtaler mellem bestyrelsesmedlemmer og samtalepartnere. Jeg håber, I syntes arrangementet var spændende, og at I vil debattere politikkerne videre.  

Årsmødets faglige fredag handlede denne gang om – i hvert fald i vores kredse – højaktuelle emner. DANVAs klimavision og -politik fik krop og sjæl i tre indlæg, der hver især skildrede kampen om pladsen i kloakkerne. Herefter fortsatte dagen med indlæg om videregående vandbehandling, bl.a. om central blødgøring. DANVA er medudgiver at rapporten ”Central blødgøring af drikkevand”. Foreningen mener, at der skal tilvejebringes mere viden om central blødgøring, og at der med den nuværende viden ikke skal pilles ved princippet om, at vandværkerne bør behandle drikkevandet så simpelt som muligt.