Det sker fra tid til anden, at du føler dig godt og grundigt slået hjem i LUDO. Men så alligevel, på en eller anden forunderlig måde, vender tingene sig til din fordel, og hvad der truede med at blive et svidende nederlag, ender med at komme dig til gode, og måske bliver sejren alligevel din. Det er den følelse, jeg har siddet med i de seneste uger. 

Sagen er nemlig den, at DANVA i de sidste 5-6 år har rendt de forskellige klima- og miljøministre på dørene for at få dem til at tage hul på klimatilpasningen på vandområdet. Samtidig har vi målrettet arbejdet på at positionere vandselskaberne i forhold til de opgaver, det vil medføre. Vores budskab har været: DANVA har sammen med sine medlemmer længe haft løsningerne klar, kom nu i gang! 

Men indtil fornylig har Christianborgs mure været for tykke til, at vi har kunnet trænge igennem med vores klimabudskab. Men nu ser det ud til, at der er kommet sprækker i forsvarsværkerne på tinget. Selvom vi selvfølgelig gerne tror, at optøningen på borgen skyldes vores utrættelige indsats, så må vi erkende, at skybruddet den 2. juli i år og de ubehagelige oversvømmelser af store dele af hovedstadsområdet unægtelig også havde stor gennemslagskraft. 

Hvad enten det var DANVA eller skybruddet, der har givet anledning til de nye klimatoner, så har miljøminister Ida Auken nu nedsat en klima task-force og et rejsehold og meget mere, der skal se på klimatilpasningen på vandområdet. 

For at kickstarte dette arbejde har DANVA i november måned sammen med KL, FVD og Dansk Miljøteknologi deltaget i en række møder i Miljøministeriet. På møderne oplever jeg, at vandselskabernes kompetencer på klimaområdet og den videnopbygning, der er sket gennem årene, nu er i meget høj kurs. Vi får også lejlighed til at bringe vores internationale kontaktnet i spil, når vi sammen med Miljøministeriet skal have afdækket, hvordan de lande, der har indført regnvandsbidrag, rent faktisk har gjort det. 

Og det er her, referencen til LUDO spillet kommer ind i billedet. For jeg sammenligner de meget klare kendelser fra Konkurrenceankenævnet på de af DANVA rejste klagesager over miljø- og servicemål med at blive slået hjem i LUDO. Det var ikke det, vi oprindeligt havde håbet på! Men spørgsmålet er, om ikke afgørelserne har haft den klare fordel, at flere blev opmærksomme på, at der er behov for en ændring af vandsektorloven på dette område. Og at dette skulle ske hurtigst muligt. Hvis vi skal komme videre med klimatilpasningen på vandområdet, skal vi hurtigst have undersøgt vandselskabernes finansieringsmuligheder nærmere, herunder også mulighederne for at finansiere en række af de nødvendige klimatilpasningstiltag via vandtaksterne. 

Hvordan det vil gå er endnu for tidligt at sige. Men sikkert er det, at der også i 2012 vil komme til at ske rigtig meget på vandområdet i Danmark og for de danske vandselskaber. DANVA og jeg vil selvfølgelig holde jer orienterede, efterhånden som tiltagene blive konkretiseret. 

God jul!