De fleste danske sektorer taler om visioner i verdensklasse. Sådan er det indenfor medicinalindustrien, sundhedsvæsnet, undervisningsområdet, vindsektoren, sportsverdenen og sådan er det selvfølgelig også med vand. DANVAs medlemmer arbejder hver dag benhårdt for at være i den absolutte verdenselite. 

Men hvilke drivere skal man anvende for at kunne vise, man er blandt de bedste på kloden? En anerkendt metode er at lokalisere et delområde, hvor man er markedsledende, og så slå fast, at man der ligger nummer et. For eksempel kan vi konstatere indenfor eksport af vandteknologi, at Danmark er verdensførende i forhold til den samlede økonomi. 

Jeg havde forleden et telefontopmøde med mine kolleger fra USA, Canada, Storbritannien og Australien om at definere vand i world class. Ud fra nationale niveauer skal vi finde standarder, så vi globalt kan være med til at sammenligne og spille ind til bl.a. FN’s bæredygtighedsmål. 

At Danmark er med i dette fornemme selskab, er resultatet af de løsninger, metoder og modeller, som danske vandselskaber målrettet har styret efter og forfinet gennem generationer. For eksempel sagde jeg til de fire store i den anden ende af telefonen, at smagen af vand kunne være en parameter for verdens-klasse og forklarede, at vi i Danmark har vandsmagekonkurrencer. Der blev helt stille, hvorefter de udtrykte stor skepsis. Sådan noget kan man da ikke? Nej, det kan man ikke, når man tilsætter klor til sit drikkevand, der de fleste steder er baseret på overfladevand. Men smagen af vandet er netop helt central for danskerne, der værdsætter renheden. Det lyder som en utopisk drøm for andre. 

Et andet sted, hvor vi er verdensførende i Danmark, er energiproduktion af spildevand.  I Danmark bruger vandsektoren langt mindre energi på at frembringe drikkevand og rense spildevand end andre EU-lande og USA. Og de førende danske renseanlæg producerer i dag langt mere energi, end de bruger. Det bliver nu bemærket internationalt. I den seneste rapport fra Det internationale Energi Agentur (IEA) bliver den danske vandsektor fremhævet som energieffektiv. World Energy Outlook 2016 nævner specielt Marselisborg Renseanlæg i Aarhus som eksemplet på, at spildevandsrensningen i fremtiden bliver energineutral. Det samme sker i øvrigt i Aalborg Vandkoncern og andre steder. 

Vi er også verdensførende i at passe på vores ressource. Vi har vist det i mange år. De danske drikkevands-selskaber har et af verdens laveste vandtab, hvilket bekræftes af verdens førende eksperter indenfor området.      

DANVAs medlemmer arbejder i verdensklasse. Det fortæller vi både i Finansministeriet og andre relevante steder. For danske vandløsninger bidrager til at gøre den danske vandsektor endnu billigere og bedre til gavn for familier og erhvervsliv. Samtidig understøtter vandselskaberne private samarbejdspartnere i eksport til et globalt marked med et kæmpe potentiale, hvilket gavner dansk vækst og bidrager til BNP. 

Dansk vand, når vand er i verdensklasse.