Den danske vandsektor går foran for at skabe vækst via grøn omstilling og teknologisk udvikling.  Der er nemlig et enormt potentiale i vand- og klimaløsninger, der skal forløses for at skabe endnu mere vækst i Danmark via nye arbejdspladser og forøget eksport. 

Vands natur er at udfordre. Det gælder både billedlig talt og helt konkret. Reguleringsmæssigt er der ingen tvivl om, at vandselskaberne hver dag udfordres på de alt for snævre lovgivningsmæssige rammer, der gør det vanskeligt for dem at udvikle deres forretning i henhold til politiske vækstkrav. Vandsektorlovens nuværende udformning betyder også, at vandselskaberne bruger alt for mange ressourcer på bureaukrati, der i stedet kunne komme kunderne og innovation til gode. 

Der er efterhånden ikke mange, der tvivler på, om de reguleringsmæssige rammer skal ændres. Derfor ser både politikere og vandselskaber frem til, at den igangværende evaluering munder ud i løsninger, der kan fremme incitamentet for vandselskaberne til at bidrage til endnu mere udvikling. 

De nye løsninger skal være med til at tøjle vandets natur, der på grund af blandt andet klimatiske forandringer udfordrer Danmark og resten af verden.  

Vandselskabernes spild af ressourcer på at levere oplysninger til Forsyningssekretariatet står i skærende kontrast til, at prislofter bliver hjemsendt år efter år, og at de reelt ikke er i spil. Samtidig viser vandselskaberne, at deres effektiviseringsmæssige ambitionsniveau konstant ligger over Forsynings-sekretariatets krav. 

Også Konkurrenceankenævnet kunne se det forkerte i, at Forsyningssekretariatet ville korrigere for luft i prislofterne. Det er der nemlig ikke hjemmel til. Derfor skal 136 prislofter nu atter genberegnes. Hvornår de så foreligger, så vandselskaberne reelt kan styre deres budgetter efter dem, som loven foreskriver, det kan ingen sige. Derfor er rådet til medlemmerne at fortsætte den hidtidige praksis med at styre excellent og lægge sig over de effektiviseringskrav, der udsendes centralt fra. 

De reguleringsmæssige rammer udfordrer graden af muligheder for vækst. Det samme gør summen af den økonomiske investering i finansloven. Vandselskaberne kaster millioner af kroner i det samfunds-understøttende udviklingsarbejde blandt andet via Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Det bør staten også gøre via økonomiske satsninger i finansloven. 

En fornuftig regulering og øgede investeringer kan resultere i endnu bedre danske vandløsninger, der kan konkurrere med resten af verden.