Christiansborg froeperspektiv COLOURBOX6895681.JPG

Nu er valget til både Europa-Parlamentet og Folketinget overstået. Politikere har fået plads i de to parlamenter for de næste henholdsvis fem og fire år. Nu er tiden inde til, at parlamentarikerne indfrier løfterne fra valgkampen om betydningen af vand. Det er med tilfredshed, jeg kan konstatere, at vand, klima, miljø og bæredygtighed har været frem-herskende elementer for kandidaterne i deres valgløfter. Nu skal de veksles til handling.

For eksempel havde der ikke været udskrevet valg til Folketinget i mange timer, før løfterne om beskyttelse af det danske drikkevand var genstand for en intens debat under den allerførste partilederrunde på DR1. DANVA har meldt ud til kandidaterne til både Folketinget og EU, at det er nødvendigt konsekvent at håndhæve forsigtighedsprincippet for at forfægte det rene drikkevand, der er under pres fra nedsivning af pesticidrester og nitrat.

De seneste par år er vandselskaberne blevet overraskede over fund af pesticidrester i grundvandet, som man ikke vidste, kunne være der. Forbrugerne svarer i meningsmålinger, at de ønsker rent og urenset vand fra hanen, og at det skal være frit for rester af miljøfremmede stoffer. De siger også, at noget af det, de frygter allermest, er forurening af deres drikkevand. Forsigtighedsprincippet er grundlæggende for beskyttelsen af vores drikkevand, men hensynet til erhvervsfremme har desværre haft overvejende betydning. For at komme i hus med den fulde beskyttelse af grundvandet er det nødvendigt at udvide de sprøjtefri boringsnære beskyttelsesområder til at omfatte de grundvandsdannende områder også.

Klimaforandringer over hele kloden inklusiv Danmark påvirker vand. Nogle steder opstår der mangelsituationer, mens der andre steder samles alt for meget vand, der er vanskeligt at håndtere. Det er ikke uden grund, klima har været det vigtigste emne i valgkampen.

Vandselskaberne bidrager til at sænke klimabelastningen samt under-støtter den grønne omstilling og cirkulære økonomi. Renseanlæg producerer grøn energi af spildevandet til at drive deres processer. Den strøm, der bliver i overskud, sendes ud i el-nettet til forbrugerne som vedvarende energi. Potentialet er stort, og med de rigtige rammer, kan vandselskaberne opnå endnu bedre resultater og blive endnu mere klimavenlige til gavn for Danmark og resten af verden.

Hvis den danske fortælling om verdens bedste vandløsninger for alvor skal slå igennem på eksportmarkederne, skal energi- og klimaneutralitet være normen. Vandsektoren foreslår en model, hvor vandselskaberne/ kommunerne frivilligt melder deres målsætninger ind, og at man på den baggrund fastsætter en samlet målsætning for, hvornår hele regnskabet skal gå i nul og i plus.

DANVA har hørt løfterne fra politikernes valgkamp om vands betydning for samfundet, og vi vil de kommende år understøtte at få dem indfriet.