Havnen-Padling-ved-Navitas.jpg

Håndteringen af vand er grundlaget for det gode liv og vigtig for samfundet. Vand var derfor et naturligt tema i valgkampen til kommunalvalget. Nu hvor valget er overstået, byrådene er på plads og de nye politisk valgte medlemmer af vandselskaberne fundet, er det tid til at udmønte de gode intentioner.

DANVA byder de nye bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne velkommen, når de tiltræder. Vandselskabet skaber forudsætningen for det gode liv for danskerne. Arbejdet sørger for sikkert og sundt drikkevand, skærmer miljøet mod forurening og mindsker skadevoldende oversvømmelser. En ny undersøgelse fra DANVA, viser, at arbejdet samtidig understøtter kommuners strategier for lokal vækst og tilflytning. Da vandselskaberne er en afgørende udviklingsfaktor for lokalområderne, har bestyrelsesarbejdet stort potentiale.

Håndteringen af vand havde en ekstra stor opmærksomhed i medierne ved kommunalvalget. Emnerne omhandlede mestendels niveauet af grundvandsbeskyttelse, graden af investeringer i klimaløsninger til sikring mod skybrud, vandselskabernes understøttelse af lokalsamfundenes udvikling samt afledning og udnyttelse af regnvand i byrum, som derved bliver mere rekreative.
Jeg er rigtig glad for den heftige valgdebat, for det var vigtigt, at vælgerne satte deres kryds ved vandet på stemmesedlen. Vand er jo afgørende for levende by- og landsamfund. Vandselskaberne sikrer forbrugerne det gode liv til stabile, lave priser, som kun udgør 1,3 procent af udgiften i en gennemsnitlig dansk husholdning. Til sammenligning bruger familier i gennemsnit 6 procent af husholdningsbudgettet på ydelser til forsikringer.

Danskerne svarer i meningsmålinger, at de ønsker rent og urenset vand fra hanen, og at det skal være frit for rester af miljøfremmede stoffer. Resultatet af målinger viser også, at det, danskerne frygter allermest, er forurening af deres drikkevand.

Danskerne har høj tillid til deres vandselskaber, der på flere områder er førende i verden. De unikke løsninger, som vandselskaberne udvikler i samarbejde med private virksomheder og forskere, sikrer kunderne den billigst mulige og mest effektive vandforsyning. Udviklingsarbejdet understøtter samtidig lokalsamfundenes vækst, velfærd og arbejdspladser, hvilket er tillokkende for erhvervslivet og familier.

For at de nye bestyrelser i vandselskaberne kan komme godt fra start, vil jeg anbefale at fokusere på det kodeks til god selskabsledelse, som DANVA har taget initiativet til. Her sættes der for første gang ord på, hvordan ledelse, bestyrelse og de kommunale ejere i samspil kan styrke og professionalisere forsyningsselskabernes arbejde.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem styringsniveauerne. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.
Kodekset understreger åbenhed og gennemsigtighed og anbefaler overordnet, at vandselskaber hvert år redegør for god selskabsledelse og offentliggør redegørelsen.

Det kan også anbefales, at de nye bestyrelser benytter sig af DANVAs bestyrelseskurser, hvor medlemmerne får indsigt i deres ansvar og råderum.

Vand var en naturlig del af valgkampen, nu skal de gode intentioner realiseres ude i vandselskaberne.