Niveauet af ledelseskompetencer og samspillet mellem de forskellige elementer i governancekæden er afgørende for hastigheden af udviklingen i vandselskaberne. Derfor har DANVA taget initiativ til og påbegyndt udviklingen af et kodeks for god selskabsledelse i vandselskaberne. 

Vandsektoren forandrer sig hurtigere end nogensinde. Der opstår i øjeblikket samarbejder på kryds og tværs, der skabes og udtænkes nye løsninger, som giver endnu større effektivitet og lave priser lokalt og som understøtter Danmarks førerposition i verden indenfor vandforvaltning. Vandsektoren er i konstant og hurtig forandring. 

Det er derfor afgørende, at de nødvendige kompetencer er tilstede i de forskellige led af governance-kæden, ligesom de enkelte led i kæden skal kunne samarbejde så gnidningsløst som muligt. Ikke mindst, hvis man vil opretholde de skyhøje målsætninger og  det høje innovationstempo. Nogle ejere er allerede bevidste om, hvilke strategier, der skal følges, og hvilke kompetencer der er behov for, så det ikke udelukkende er konstitueringen efter kommunalvalget, der bestemmer sammensætningen. 

Det har været italesat i den offentlige debat og fra Christiansborg senest i Regeringens forsyningsstrategi, ”Forsyning for fremtiden”, at sammensætningen af bestyrelseskompetencer i vandselskaberne bør understøtte udviklingen, underforstået, at de måske kunne rumme flere kompetencer end udelukkende dem, politikere og kommunale embedsmænd repræsenterer. DANVA har ikke en holdning til, hvem der er i medlemsselskabernes bestyrelser eller på ledelseskontorerne. Men DANVA søger aktivt at være med til at sikre vandselskaberne de bedste rammer, så de kan varetage deres opgaver optimalt og udvikle sig bedst muligt. 

DANVA har nu taget initiativ til og igangsat et arbejde for et kodeks om god selskabsledelse eller anbefalinger hertil, om man vil. Udover kompetencer handler det også om, at de relevante støtteværktøjer skal være til rådighed for selskaberne. Arbejdet, der involverer en særdeles erfaren referencegruppe, skal være færdigt, så det kan præsenteres på DANVA Årsmøde 18.-19. maj i Aarhus. 

Grundlaget for det endelige kodeks er erfaringer fra formænd og direktører i vandselskaberne samt en række borgmestres og kommunaldirektørers erfaringer med styring af kommunale selskaber. Når det endelig kodeks foreligger, er det så op til ejerne at vurdere, om det skal bringes i anvendelse. 

Men det vil være med til at sikre styringen af den hurtige udvikling i vandsektoren.