Vandselskaberne har meldt sig ind i kampen om at sikre Danmarks status indenfor teknologiudvikling og eksport. Det er vigtigt, at et samarbejde med rådgivere og producenter får sat gang i det teknologispring, som er forudsætningen for optimale løsninger nationalt og vækst internationalt. 

Samarbejdet mellem offentlige og private, som er den danske model, kan kun lykkes, hvis det sker uden forbehold og betingelser med krav om særbehandling af en af parterne. 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI fremkommer i debatindlæg i Jyllands-Posten 29. marts med den udokumenterede påstand, at et stigende antal ingeniører søger væk fra deres medlemmers virksomheder og over i vandselskaberne, hvilket bringer eksporten i fare. 

Det vil virke troværdigt, hvis FRI fører bevis for sin påstand, der bliver brugt til at fremsætte et krav fra FRI om, at den kommende vandsektorlov skal pålægge vandselskaberne at hyre private rådgivere, når de skal planlægge, modellere og projektere. En sådan bestemmelse vil ud over at være temmelig enestående lovgivningsmæssigt låse vandselskaberne, så de ikke til enhver tid kan vælge den samlet set billigste og bedste løsning for deres kunder, hvilket jo var forudsætningen for at gøre vandforsyningerne til aktieselskaber. 

DANVA kan dokumentere, at 85 % af alle anlægsopgaver i vandselskaberne udbydes til private aktører, ligesom også ca. 50 % af driften er konkurrenceudsat. Så vandtaksten bliver allerede i dag i stor udstrækning brugt til at understøtte rådgivningsfirmaer og entreprenører gennem outsourcing. 

Vi skal alle i vandbranchen betingelsesløst gå ind for det forpligtende fællesskab for at få succes med vandvisionen. Parterne skal samtidig være på et fagligt niveau, så de kan berige hinanden til udvikling. Vandselskaberne arbejder på det højeste kvalitative niveau for til stadighed at kunne effektivisere og optimere til glæde for folkesundheden, miljøet og de danske vandkunder. De skal kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere både på Sjælland og i Vestjylland. Kvaliteten skal være lige høj alle steder, så kunderne får den bedste vare til den laveste pris. 

Der er i disse år en stor rekrutteringsmæssig opgave med at få uddannet ingeniører nok til vandbranchen. 

DANVA glæder sig derfor til at mødes med FRI 5. maj, hvor vi skal drøfte fælles initiativer til, hvordan vi får uddannet endnu flere kvalificerede vandmedarbejdere i fremtiden. 

Carl-Emil Larsens debat-indlæg blev bragt i Jyllands-Posten den 5. april.