Debatindlæg på Altinget.dk den 9. september 2014 

Af Carl-Emil Larsen, Formand, VTU-Fonden og direktør, DANVA 

Danmarks vandbranche har et effektivt, lille instrument til udvikling af ny vandteknologi med store potentialer. Vandsektorens Teknologiudviklings Fond (VTU-Fonden) skaber arbejdspladser og løsninger i verdensklasse, der økonomisk mange gange overstiger værdien af dens beskedne størrelse på 20 millioner kroner. Det til trods har staten valgt at fjerne tilskuddet på 10 millioner kroner til fonden. 

DI gør sig i Altinget 3. september til talsmand for et forslag om, at regeringen bør oprette en permanent ordning, der understøtter miljøteknologisk udvikling. Organisationen foreslår, at der på finansloven permanent afsættes 150 millioner kroner årligt til et miljøteknologisk udviklings- og demonstrations-program. 

VTU-Fonden og vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er enig med DI i forslaget og mener, at der fra de 150 millioner kroner bør gå permanente midler til VTU-Fonden. Det er på tide, at der tænkes langsigtet i forhold til teknologiudvikling. Regeringen har i sit nye finanslovsoplæg valgt igen at gøre støtten til udvikling og demonstration af miljøteknologiske løsninger midlertidig. Det betyder, at der atter satses på den kortsigtede strategi. 

Enhver, der har startet egen virksomhed ved, at de første år er en økonomisk investering, hvor forretningen har et meget lille eller slet intet afkast. Det er først efter nogle år, når strategien er ved at være eksekveret, handleplanerne aktiveret, relationerne cementeret og projekterne lagt på skinner, at fortjenesten begynder at vise sig. 

Ved at benytte sig af pop up-støtteordninger, hvor man konstant åbner og lukker fonde og projekter til miljøteknologisk udvikling, så er det overvejende sandsynligt, at man udelukkende investerer i projektgenerering og ikke i det afkast, som kunne affødes det tredje, fjerde eller femte år. 

VTU-Fonden har siden 2011 ydet støtte til projekter, der kan forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet. Den har desuden indsamlet, formidlet og udviklet viden og erfaringer såvel nationalt som internationalt. 

To projekter under VTU-Fondens vinger er blevet udvalgt til at repræsentere danske miljøprojekter i opløbet til EU-priser. 

Unisense Environment A/S modtog den 16. juni en pris under kategorien bæredygtige produkter for udviklingen af en lattergas sensor til brug i renseanlæg. 

Billund Biorefinery – Fremtidens renseanlæg – vandt ligeledes den 16. juni en pris i kategorien bæredygtige processer. Billund Vand og Krüger står for projektet som bruger affald og spildevand som ressource. 

Projekterne er med i opløbet i en international konkurrence for EU miljøprisvindere i Frankrig i december. 

Det er anden gang at lattergasprojektet anerkendes, sidst har Unisense modtaget Aquatech Innovation Award i december 2013 for den nye lattergassensor. Billund Vand og Krüger vandt ligeledes i april 2014 en fornem pris for Billund Biorefinery, nemlig Global Water Awards 2014, i Paris i kategorien Water Reuse Project of The Year. 

Deputationer fra hele verden valfarter til Danmark for at se projekterne, og i Kina planlægger de at købe den danske løsning til Fremtidens Renseanlæg fra Billund til at løse problemerne med affald i Beijing. 

VTU-fonden har formået, hvad mange herunder ministre har forsøgt gennem de seneste par årtier, at skabe en platform, hvor branchen, d.v.s. producenter og leverandører, rådgivere, universiteter og vandselskaber rent faktisk arbejder sammen og ikke alene udvikler ny vandteknologi men også nye partnerskaber til gavn for den danske eksport. Alene det overstiger i værdi betydelige statens tidligere støtte til branchen. 

Så vil politikerne på Christiansborg gøre en god forretning for Danmark, så bør de prioritere i permanente ordninger til udvikling af miljøteknologiske løsninger. 

VTU-Fonden har bevist, at det er muligt at udvikle koncepter for de statslige 10 millioner kroner og ditto fra vandselskaberne, som har fået verdens opmærksomhed og givet en efterspørgsel, der repræsenterer et anseligt, langt større beløb. 

Kom nu politikere, gør de 150 millioner kroner årligt på finansloven til et miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram permanent og øremærk 10 millioner kroner til vandbranchens effektive, lille instrument, der udvikler ny vandteknologi med store potentialer. 

VTU-Fonden har på kort tid bevist, at den skaber arbejdspladser og løsninger i verdensklasse.