Carl-Emil-Larsen-pressefoto-2016.jpg

Vandselskaber skal snarest kunne investere i løsninger mod oversvømmelser i byerne. Og de stadig stigende skybrud gør det nødvendigt med en hurtig og massiv indsats mod de skader, som vandet giver. Men for at det kan ske, skal Folketinget annullere eller udskyde indførelse af effektiviseringskrav på klimatilpasningsløsninger, som et nyt lovforslag lægger op til.

Den politiske intention bag lovforslaget om klimatilpasningsløsninger var at få kickstartet håndteringen af oversvømmelser. Opgaven er hidtil blevet hæmmet af medfinansieringsordningen, og det nye forslag opfylder da også en række af DANVAs ønsker, som frigør vandselskaberne fra barrierer, der var indlejret i reglerne om op til 25 procents medfinansiering og den geografiske rækkevidde af lovgivningen.

Fremover kan vandselskaber for eksempel finansiere hele investeringen selv, så man ikke er afhængig af at skulle vente på en budgetforhandling i f.eks. en kommune, ligesom løsninger i det åbne land kan anvendes, hvis det skulle vise sig bedre og/eller billigere. Desuden kan vandselskaber fremover blive projektejer af klimaløsninger, når det er relevant.

 

Vi foreslår, at forligskredsen i Folketinget enten dropper kravet om effektivisering af klimaløsninger eller i det mindste udskyder det.

Men de positive elementer bliver desværre overskygget af det faktum, at det foreslås at indføre effektiviseringskrav på klimatilpasningsløsninger. For hver gang et vandselskab investerer 100 kr. i at håndtere oversvømmelser, så må det kun opkræve 80 kr. i betaling fra forbrugerne. Og da vandselskaber arbejder nonprofit og ikke har alternative indtægtsmuligheder end at få dækket omkostninger over vandtaksten, så udhuler effektiviseringskravet på klimatilpasningsløsninger vandselskabernes økonomi. Det gør dem sårbare i udførelsen af deres kerneopgave med at sikre danskernes sundhed og skærme miljøet. Vi vurderer, at det vil bremse igangsættelse af nye projekter.

DANVA går ind for effektiviseringskrav i almindelighed, når de stilles med et formål om at fremme effektivitet og ikke kun skal holde vandselskaberne på det lavest mulige aktivitetsniveau. Hvis vandselskaberne skal påtage sig flere opgaver som f.eks. at håndtere oversvømmelser, så kræver det snarlige investeringer i milliardklassen. Derfor foreslår vi, at forligskredsen i Folketinget enten dropper indførelse af kravet om effektivisering af klimaløsninger eller i det mindste udskyder det, til den forestående revision af den økonomiske regulering er på plads i 2021 efter en ny politisk forhandling. Det kan rent praktisk ske ved, at der bliver enighed om en tilføjelse til lovforslaget, der udmønter den politiske aftale om, at de eksisterende regler om effektiviseringskrav i medfinansieringsordningen fortsætter og følger ændringen af den økonomiske regulering.


Og det kan Folketinget heldigvis nå at lave om på under den politiske behandling.