Verden tørster efter vandløsninger. Danmark har dem enten allerede eller har kvaliteterne til at udvikle endnu flere nye produkter og systemer. Derfor er der vandfaglig og politisk enighed om, at branchen skal accelerere udviklingen til gavn for det nationale og det internationale marked. 

DANVA havde taget initiativ til at samle vandbranchen til topmøde 25. februar. Her mødtes miljø-ministeren sammen med repræsentanter fra vandselskaber, producenter, fødevarevirksomheder, rådgivere, forskere og myndigheder. Formålet var at forpligte deltagerne til at deltage i formaliserede modeller for offentligt og privat vandsamarbejde. 

Danmark har haft og har fortsat et godt navn internationalt, når det handler om energi-, miljø- og vand-teknologi. Med det voksende globale marked er der imidlertid mange andre lande, der ser eksport-muligheder i at udvikle teknologier knyttet til grøn omstilling og til at hjælpe verden på vandområdet. Så det haster efterhånden med at få accelereret den danske eksport af vandteknologi. Selv mine kolleger i Norge taler nu om grøn omstilling, samt innovation og jobskabelse i vandsektoren gennem teknologi-overførsel fra deres p.t. svigtende oliesektor. 

Vi kan se, at det vi har succes med i Danmark, er det, jeg kalder den danske model, hvor vi ser et samarbejde mellem producenter/leverandører, rådgivere og så de danske vandselskaber. Det er den samarbejdsmodel, vi er kendt for ude i verden, og det er den, vi mestrer. Andre lande har deres måde at organisere deres vandteknologiske udvikling og eksportarbejde på. Vi skal i eksportsammenhæng slå de andre med vores styrker og ikke tro, at vi kan vinde på udebane i et spil, som andre mestrer. Og det er heller ikke nødvendigt, for vi har vores danske model. 

De danske vandselskaber har et konstant ønske om udvikling og effektivisering. Derfor efterspørger vandselskaberne i partnerskab med det øvrige erhvervsliv nye teknologier eller teknologispring. Det sker både i Danmark og ved partnerskaber i udlandet. 

Vandselskaberne stiller gerne deres anlæg til rådighed for test og udvikling af ny teknologi, ligesom vi både ser det som en forpligtelse at udnytte de internationale kontakter og partnerskaber, vi har, til glæde for det danske erhvervsliv og gerne bistår som reference og support ved eksportaktiviteter. Vi ser ikke, at det er vandselskabernes opgave at forestå eksportaktiviteter, men vi hjælper gerne med referencer og support ved eksportaktiviteter i det omfang firmaerne ønsker det og på kommercielle vilkår. 

Især Vandcenter Syd har været en yndet alliancepartner i forhold til mange danske virksomheders eksport af vandteknologi. Senest vil Vandcenter Syds samarbejde med PUB i Singapore givet bringe mange danske virksomheder i spil i forhold til at levere løsninger til Sydøstasien. 

På helt tilsvarende måde har Aarhus Vand indgået en partnerskabsaftale med spildevandsselskabet for Chicago, der har forskning og udvikling som mål, men som selvfølgelig også skaber afsætningsmuligheder for de danske samarbejdspartnere. 

En af samarbejdspartnerne i Chicago, AVK, bruger Aarhus Vand også i forhold til det kinesiske marked, som reference og udstillingsvindue. På den måde bliver AVK en endnu mere troværdig samarbejdspartner, fordi kunderne 1:1 i vandselskabet kan se produkterne i anvendelse og får åben adgang til, hvordan vi arbejder i Danmark. 

Men hvad kom der ud af topmødet? For deltagerne kunne vel ikke konkret sidde og udvikle tekniske løsninger, vil nogle resonere. Nej, topmødet blev brugt til at kalibrere den særlige danske model og satte retning på at forfine den i endnu højere grad i forhold til løsning af opgaver i Danmark og det at skulle målrette en efterfølgende indsats alt efter om markedet ligger i Asien, Afrika eller Amerika. Vandselskabernes viden om integrerede løsninger og mulighed for at åbne døre, som det øvrige erhvervsliv ikke kan alene, blev efterlyst i stor stil – også af de helt store danske erhvervsvirksomheder. 

For at vise at vandselskaberne føler sig forpligtede til opgaven om at accelerere eksporten af dansk vandteknologi, vil DANVA nu sammen med vores medlemmer stille sig til rådighed med det, vi kan, i en mindre gruppe, der tager ansvaret for, at de gode hensigtserklæringer bliver omsat til aktiviteter. Den proces er allerede i fuld gang. 

Jo hurtigere, vi får accelereret udviklingen af vandløsninger, jo hurtigere kan vi være på omdrejningshøjde med efterspørgslen.