Christiansborg froeperspektiv COLOURBOX6895681.JPG

Et folketingsvalg er et spørgsmål om den samfundsstruktur, man ønsker, og vandsektoren er en af de allervigtigste faktorer i samfundets rygrad.

Vandselskabernes rammebetingelser er afgørende for, at de er i stand til at løfte den vigtige samfundsopgave med at håndtere og forvalte danskernes vand. Det gælder både i forhold til at sikre det rene drikke-vand i hanerne, rense spildevandet og sørge for at minimere skaderne af de stadig voldsommere skybrud som følge af klimaforandringer.

I forhold til det sidste bør folketingskandidaterne i valgkampen blandt andet kæmpe for, at det igen bliver muligt for kommunerne at beskytte sig imod de stigende vandmasser, der truer. I 2016 stoppede den fulde takstfinansiering af de såkaldte klimatilpasningsprojekter efter medfinan-sieringsprincippet, jf. betalingsloven. Siden har kommunerne skullet finansiere 25 % af omkostningerne. På grund af kommunernes anstrengte økonomi betød det reelt et øjeblikkeligt stop for medfinansierings-projekter.

Det er fatalt, for ministeriernes egen evaluering viser, at klimaløsninger i rør under jorden koster fire gange så meget som vandløsninger, der anlægges på overfladen. Klimaløsninger i parker, boligområder og torve med vandløb og søer er billigere og bidrager samtidig til mere levende byrum, som altså er fire gange billigere og samtidig mere attraktive for borgerne at være i. Men indtil problemet med klimafinansiering er løst, må vandselskaberne operere med de meget dyrere rør- og bassinløsninger. Det er ærgerligt, at medfinansieringsordningen på den måde er for-dyrende for forbrugerne.

Det rene drikkevand er naturligvis også et åbenlyst valgtema. Vi oplever i disse år, at vandressourcen er under pres på grund af stadig flere fund af pesticidrester i grundvandet. For få måneder siden blev en bred politisk aftale om at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder en realitet. Det er godt, for det giver vandselskaberne en bedre mulighed for at styre forsyningen af rent drikkevand. Men det er klart, at hvis grundvandet skal beskyttes mod nedsivning af de pesticider, man anvender i dag, så skal også områderne, hvor grundvandet dannes, gøres sprøjtefrie. Med aftalen fra januar har vi nu modellen til, hvordan folketingskandidaterne kan bringe næste skridt af beskyttelsen af danskernes drikkevand med sprøjtefrie grundvandsdannende områder i mål.

Vand er basis for liv og rygraden i det danske samfund. Derfor håber jeg også, at kandidaterne i valgkampen vil slå et slag for vigtigheden af, at vandselskaberne skal have rammebetingelser, der gør dem i stand til at håndtere vand på den bedste og billigste måde til gavn for danskerne og det danske samfund.