Håndteringen af vand er vigtig for samfundet og et naturligt valgtema. Det bliver bemærket i medierne, at vandselskaberne sikrer folkesundhed, skærmer miljøet mod forurening og skaber værn mod oversvømmelser. Arbejdet understøtter samtidig udmøntningen af kommunernes strategier for lokal vækst og tilflytning, viser en ny undersøgelse fra DANVA.

I dagblade og elektroniske medier debatteres betydningen af håndtering af vores vand. Emnerne omhandler mestendels niveauet af grundvands-beskyttelse, graden af investeringer i klimaløsninger til sikring mod skybrud, vandselskaberne understøttelse af lokalsamfundenes udvikling samt afledning og udnyttelse af regnvand i byrum, som derved bliver mere rekreative.

Jeg er rigtig glad for debatten, for det er vigtigt, at vælgerne prioriterer vand via deres kryds på stemmesedlen. Vand er jo afgørende for levende by- og landsamfund. En bæredygtig udvikling afhænger af rent drikkevand nu og i fremtiden, rent vandmiljø og sikker håndtering af de stadig større regnmængder som følge af klimaforandringerne. Sikker håndtering af vand skaber udvikling lokalt og er den bedste måde, samfundet kan beskytte deres borgeres sundhed og sikkerhed på.

Vandselskaberne sikrer forbrugerne sundhed, miljøbeskyttelse og oversvømmelsesværn til stabile, lave priser, som udgør 1,3 procent af udgiften i en gennemsnitlig dansk husholdning. Til sammenligning bruger familier i gennemsnit 6 procent af husholdnings-budgettet på ydelser til forsikringsselskaber mod uforudsete hændelser.

Danskerne svarer i meningsmålinger, at de ønsker rent og urenset vand fra hanen, og at det skal være frit for rester af miljøfremmede stoffer. Resultatet af målinger viser også, at noget af det, danskerne frygter allermest, er forurening af deres drikkevand.

Danskerne har høj tillid til deres vandselskaber, der er førende i verden. De unikke løsninger, som vandselskaberne udvikler i samarbejde med private virksomheder og for-skere, sikrer kunderne den billigst mulige og mest effektive vandforsyning. Udviklingsarbejdet understøtter samtidig lokalsamfundenes vækst, velfærd og arbejdspladser, hvilket gør by og land tillokkende for erhvervsliv og familier.

DANVA gør i en undersøgelse blandt vandselskaber rede for vands betydning for udvikling af byer og lokalområder. Resultatet viser, at vandselskaber er centrale for bosætning og samfundsudvikling lokalt. De er samtidig åbne laboratorier for private virksomheder i samarbejde om udvikling af nye smarte løsninger til glæde og gavn for vandforbrugerne. Den indsats skaber arbejdspladser, og de private samarbejdspartnere kan modne løsningerne til eksport, hvor vandselskaberne så efterfølgende har rollen som reference- og demonstrationsanlæg for erhvervsdelegationer.

Ifølge World Economic Forum er klodens udfordringer med vand den væsentligste trussel mod mennesker, miljø og økonomisk stabilitet i verden. Danske vandselskaber er i verdensklasse til at håndtere vand, hvorfor Danmarks producenter og rådgivere også er blandt de førende med eksport af vandløsninger. Metoder, modeller og systemer udvikles ude i de lokale vandselskaber rundt om i landet i samarbejde med producenter og rådgivere til glæde for de danske vandkunder og beskæftigelsen.

Vandselskaberne anvender de effektive vandløsninger, der resulterer i lave, stabile priser.

Vand er vigtigt og derfor en naturlig del af valgkampen.