Alle steder er der fokus på vand. 

I FN systemet i tilknytning til Rio+20 møderne, hvor Danmark arbejder på at få fastsat bindende mål på vandområdet. Ved World Water Forum i Marseille i marts. I Danmark i forhold til arbejdet med klimatilpasning og imødegåelse af skadevoldende oversvømmelser og i forhold til teknologiudvikling og promovering af dansk knowhow og eksport og i Korea i september, hvor IWA (International Water Association) afholder sin biennale Verdenskongres med ca. 4.000 deltagere. 

I sidste uge var det så i Europa, hvor EU kommissionen afholdt sin årlige ”Green Week” konference, hvor temaet i år også var vand under titlen ”Every drop counts”. Som en integreret del af konferencen afholdt Kommissionen sin 3. Europæiske Vandkonference for inviterede deltagere. Som præsident for EUREAU havde jeg fornøjelsen af at deltage begge steder som foredragsholder og paneldeltager. Temaet var som titlen tilkendegiver ressourcer og ressourceeffektivitet, hvilket var helt i tråd med de udmeldinger konferencens åbningstaler giver i andre sammenhænge, nemlig den danske miljøminister Ida Auken. 

Konferencens temaer var i øvrigt: ”Hvordan forbedrer vi ressourceeffektiviteten (særligt vandeffektiviteten)? Hvordan beskytter vi vores vandressourcer bedre? Hvordan fordeles de forekommende vandressourcer i områder med for lidt vand? Hvordan og under hvilke vilkår kan vi ”øge” vandressourcen gennem recirkulation? Hvordan skal omkostningerne til sikring og/eller retablering af vores miljø og økosystemer fordeles mellem de forskellige sektorer (landbruget). 

Sammenhængen mellem arbejdet på det internationale og det nationale felt er åbenlys, og jeg er af den klare overbevisning, at arbejdet på det internationale område kun kan være med til inspirere os og skabe mangfoldighed i vores arbejde i Danmark. 

Jeg vil derfor anbefale evt. interesserede i at deltage i IWA Verdenskongres i Busan i Korea i år. DANVA bidrager i forhold til booking af flyrejser og hotel. Afrejse den 15. september og hjemrejse den 22. september.