For en uges tid siden havde jeg den store fornøjelse at deltage i IWA’s verdenskongres i Busan i Sydkorea sammen med 5.600 andre vandmænd og –kvinder. Og jeg fik bekræftet, at Danmark har en central rolle i forhold til at løse de globale udfordringer på vandområdet. Selvom vi er et lille land, har vi et stort potentiale – og det styrker da også selvtilliden, at vi i år formåede at hente 8 OL-medaljer hjem. Den næste sejr vil være dobbelt, fordi vi kan bidrage til at løse verdens vandproblemer med vores know-how og teknologiske løsninger, og samtidig kan det skabe eksport og grønne jobs i Danmark. En rigtig win-win situation. 

Miljøminister Ida Auken arbejder også for, at vand skal blive det nye eksporteventyr, og hun var også i Sydkorea i samme uge, hvor hun mødtes med den koreanske miljøminister Yoo Young Sook i Seoul og underskrev en samarbejdsaftale om grøn vækst.

Dansk Pavillon

På kongressen havde Danmark en pavillon, hvor flere firmaer sammen præsenterede danske løsninger, bl.a. Vandcenter Syd, Aarhus Vand og DHI, og Eksportforeningen inviterede til Industri Forum, hvor udstillerne præsenterede deres forskellige vandløsninger.

Formanden for Danish Water Forum, Bjørn Kaare Jensen fra GEUS, præsenterede Danmarks styrkepositioner og de nye White Papers, der er udarbejdet sammen med State of Green. 

Danmark er bl.a. førende indenfor lækagekontrol og spildevandsrensning og har også store erfaringer med intelligent styring af afløbssystemer. Vi har masser af ”brain-ware” og er gode til at samarbejde og tænke i helheder.

Titlerne på de 3 White papers er: 

  • Urban water losses are a hidden ressource
  • Integrated cost-efficient water management
  • Reusing water without risking product quality

Vandtabet er i mange byer oppe på 50 %, og der er store gevinster at hente både økonomisk og i forhold til effektiv udnyttelse af vandressourcerne ved at løse det problem. Vandcenter Syd er ekspert i lækagekontrol og er selv kommet ned på et vandtab på mindre end 6 % i ledningsnettet. Den ekspertise bliver allerede udbredt gennem virksomheden DanAqua i Malaysia, der ejes af VandCenter Syd og EnviDan.

Klimatilpasning

Klimatilpasning står højt på den internationale dagsorden, og her har Danmark også meget at byde ind med, fordi vi allerede kan præsentere flere eksempler på projekter, hvor der i et samarbejde mellem ingeniører, byplanlæggere og landskabsarkitekter er skabt grønne, rekreative løsninger, der både gør byerne bedre at leve i og samtidig håndterer regnvandet, så oversvømmelser undgås. 

København var på banen i en ”Water, Climate & Energy” workshop om Urban drainage, ligesom der var meget inspiration at hente i kongressens workshops om ”Cities of the future”. Der er ingen tvivl om, at vi er på rette vej, når vi i Danmark i denne tid diskuterer integreret vandforvaltning og hvordan vi opnår de samfundsmæssigt mest optimale løsninger til regnvandshåndtering. Globalt er der tale om et paradigme skifte, hvor vi i langt højere grad skal tænke afløbssystemerne ind i det samlede vandkredsløb og se regnvandet som et værdifuldt element i byerne. Det er der nogle meget spændende eksempler på ude omkring i verden. 

Havnebadet i København er en solstrålehistorie, der er gået verden rundt og et lysende eksempel på, hvordan målrettede investeringer i afløbssystemet kan bidrage til en højere livskvalitet i byen.

Utility Leaders Forum

Jeg deltog også i Utility Leaders Forum, hvor forsyningsdirektører fra hele verden var med. Denne session afspejlede, at de udfordringer vandselskaberne står med i Europa er vidt forskellige fra de udfordringer, der er øverst på dagsordenen for f.eks de afrikanske forsyninger, hvor institutionalisering, værdien af vand og ganske simpelt adgang til vand og sanitet er det helt centrale. 

Rent drikkevand og håndtering af spildevandet er det helt basale fundament for samfundets udvikling, ligesom vi også har en moralsk forpligtelse til at arbejde for vand og sanitet som en menneskeret.

Vandets verden

Vand rummer både livgivende og destruktive kræfter. Det mærkede vi på egen krop, fordi Busan i kongressens første dage var ramt af en tyfon med kraftig regn og blæst. Og i lufthavnen så vi et advarselsskilt om ”Tsunami evacuation route” som gav stof til eftertanke. 

Kongressen gav rig mulighed for at netværke med kollegaer fra hele verden – og deltagelsen i sådan en international begivenhed er både fagligt inspirerende og har styrket mit netværk – både med medlemmer fra DANVA, vores samarbejdspartnere fra den europæiske vandforening EUREAU og de store globale spillere. 

Læs mere om kongressen på www.iwa2012busan.org

Og husk:

”We must be the change we want to see in the world” (Ghandi).