DANVA opfordrer forligspartierne til at vende tilbage til forhandlingsbordet. Parterne var ikke så langt fra hinanden, da de blå partier udvandrede fra forhandlingerne om ny vandsektorlov. Derfor må der eksistere en mulighed for at finde en løsning. 

Vandsektoren er alt for vigtig til ikke at være omfattet af brede forlig. Det vil være uhensigtsmæssigt, hvis politikerne udskyder en aftale om vandsektorloven til efter valget, og baserer den på et smalt flertal, og hvis indholdet dermed i fremtiden bliver genstand for at skulle genforhandles hver gang, der har været folketingsvalg. 

Forhandlingerne blev afbrudt, bl.a. fordi parterne ikke kunne blive enige om at løse problemet omkring særbeskatningen af vandselskabernes investeringer (dåbsgaven), som resulterer i større vandregninger til danskerne og erhvervslivet. Regeringen har tilbudt at analysere spørgsmålet. Men den skal naturligvis også forpligte sig til at løse problemet med, at vandselskaberne betaler langt mere i skat, end det var den politiske intention med vedtagelsen af den nuværende vandsektorlov. 

DANVAs medlemmer er allerede blevet opkrævet langt mere end de 100 millioner kroner, som forligs-kredsen forventede på lang sigt. Det samlede ekstra provenu til staten kan på sigt ende med at blive omkring fire milliarder kroner eller mere. Det, mener DANVA, er i modstrid med aftalerne, og DANVA har derfor i den forbindelse stævnet staten ved to prøvesager, der begynder i Landsretten. Der ligger for tiden 273 klagesager og venter på behandling i Landsskatteretten. 

Evalueringen og revisionen af vandsektorloven har haft sin helt særlige prioritet i året, der er gået. DANVA har været en central spiller både på de indre og ydre linjer. Bestyrelsen har sammen med medlemmerne leveret den dokumentation ind i forhandlingerne, som har været med til at understøtte forløbet. 

DANVA arbejder ufortrødent videre mod målet om et bredt forlig. 

DANVA mener ikke, at parterne er så langt fra hinanden, at der ikke kan findes en løsning og opfordrer derfor forligspartierne til at vende tilbage til forhandlingsbordet.