COLOURBOX5302229.jpg

Det er med tilfredshed, DANVA kan konstatere, at der er indgået politisk aftale mellem samtlige partier i Folketinget om en styrkelse af den offentlige inddrivelse. DANVA har i flere år kæmpet for at få bragt orden i problemerne med, at restancer for især vandregningen ender med at blive til tab for vandselskaberne.

Offentligt ejede forsyninger får nu mulighed for at minimere deres økonomiske tab i forbindelse med inddrivelse.  Det er nemlig politisk vedtaget, at forsyningsselskaber kan overtage inddrivelsesopgaver fra SKAT. Forventningen er, at vandselskaberne dermed selv kan hente en stor del af de flere end 150 millioner kroner, som over 16.000 vandkunder ikke har betalt, og som i sidste ende alt andet lige kan medføre højere vandtakster, fordi SKAT ikke har kunnet hente pengene hjem. 

Vi har i flere år oplevet, at SKAT ikke har kunnet løfte opgaven med at inddrive restancer for ubetalte vandregninger. Jeg vil derfor gerne rose partierne på Christiansborg, der har hørt vores forslag til en løsning af problemet. Nu får vandselskaberne mulighed for at overtage opgaven fra SKAT og vælge at inddrive restancerne selv, ligesom de får mulighed for at benytte sig af private aktører som advokater og inkassofirmaer til at løse opgaven.

Der skal nu ske en drøftelse af detaljerne for, hvordan modeller for inddrivelsen skal foregå mest hensigtsmæssigt, og DANVA tilbyder i den forbindelse at bistå Skatteministeriet med assistance i et direkte samarbejde. 

Aftalepartierne er enige om, at der vil blive tale om afskrivning af en mindre del af gældsposterne, der er overgivet til SKAT før 19. november 2015. Det var den dato en særlov om inddrivelse ovenpå sagen med EFI (et fælles inddrivelsessystem) trådte i kraft, og at fordringshaverne skal have en kompensation for tabet. Her vil DANVA naturligvis også spille ind med løsninger, så det bliver så lille et tab for vandselskaberne som muligt.

DANVA vil arbejde på at få et overblik over, hvilke fordringer fra forsyninger, Skatteministeriet mener, skal afskrives. Det bør være op til forsyningerne selv at vurdere, om det kan betale sig for vandselskaberne at inddrive de restancer, der ligger hos SKAT, når nu vi har fået muligheden for at tage opgaven tilbage.

Desuden mener DANVA, at manglende betaling for afledningen af spildevand også hører til de gældposter, som i særlig grad kan støde retsfølelsen. Der er en stærk tendens til, at stadig flere vandkunder spekulerer i ikke at betale deres spildevandsregning, fordi de ved, det er risikofrit, da vandselskaberne ikke som i f.eks. Sverige og Finland må lukke for drikkevandet, hvis man skylder for betaling for håndtering af spildevand. Det kan i særlig grad støde retsfølelsen for de øvrige kunder, at det indtil videre ikke har været muligt at sætte ind overfor denne gruppe skyldnere, som samtidig fortsat har kunnet få deres fulde service.